Particularităţile economiei mondiale la etapa actualăEconomia mondială la etapa actuală înseamnă unitatea economiilor naţionale, care acţionează reciproc în diverse forme ale economiei de piaţă la nivel macro- şi microeconomic, având drept bază reguli aprobate reciproc şi standarde concurenţiale, asigurându-şi totodată interesele şi priorităţile naţionale. Prin termenul "macro nivel" se are în vedere acţiunea reciprocă a statelor naţionale, a economiilor naţionale subnaţionale şi regionale ca un tot întreg al economiei mondiale. Prin termenul "micro nivel" se subînţelege nivelul acţiunii reciproce a unităţilor economice - a firmelor, întreprinderilor cu profil economic din sectorul de stat şi cel privat, a gospodăriilor ţărăneşti, dar de asemenea şi a corporaţiilor transnaţionale. Tot la nivelul micro are loc şi interacţiunea dintre pieţe separate.
Economia mondială reprezintă o unitate de interacţiune dintre economiile naţionale, unitate ce s-a format de-a lungul timpului, la baza căreia se află piaţa mondială de mărfuri, diversitatea economică, relaţii economice şi alte tipuri de relaţii. Procesele de globalizare şi integrare au determinat faptul că elementele cele mai importante ale structurii economiei mondiale o constituie corporaţiile transnaţionale.
Etapa actuală de dezvoltare a economiei mondiale se caracterizează printr-un activ proces de formare a institutelor microeconomice (FMI, OMC) cu scopul coordonării proceselor ce se desfăşoară în economia mondială.