Mecanismul de tranzacţionare la Bursa de Valori de la Frankfurt referat

Principalii jucători la bursă sunt băncile. Băncile efectuează atât operaţii de broker cât şi de dealer. Numai băncile au dreptul de a introduce oridinele la bursă. La bursă este simţită prezenţa a trei mari bănci: "Deutsche Bank" căreea îi revine 1/3 din volumul de tranzacţionare bursier, "Drezdner Bank" şi Comertz Bank".
Toate hârtiile de valoare care sunt cotate la Bursa Germană sunt clasificate în 3 categorii: hârtiile de valoare ale pieţei oficiale, ale pieţei regulare şi ale pieţei libere.
Cerinţele înaintate faţă de listing corespund Directivelor Uniunii Europene şi sunt analogice celor de la Bursa de Valori de la Londra. Principalele condiţii de acces pe piaţa oficială sunt: valoarea de piaţă a acţiunilor - 2.5 mln. EURO (0.5 mln. pentru obligaţiuni), emitentul activează pe piaţă nu mai puţin de 3 ani, "publicul" deţine nu mai puţin de 25% acţiuni, publicarea prospectului de emisiune în Federal Gazette.
Investitorii privaţi pot tranzacţiona titluri numai prin intermediul băncilor, care sunt membri ai bursei, deoarece conform Legii privind băncile tranzacţionarea valorilor mobiliare în numele clienţilor este operaţiune bancară.
Băncile pot executa ordine înafara bursei, însă conform regulilor, toate ordinele ce ţin de piaţa oficială şi cea regulară trebuiesc executate în incinta bursei, excepţia constituie condiţia ordinului.

31
Maklerii oficiali sau de curs primesc ordinele de la bănci şi stabilesc cursul. Maklerii de curs se numesc de către guvernele landurilor la recomandarea Consiliului Directorilor şi Curţii Maklerilor de Curs şi depun jurământul în faţa Comisarului Landului în problemele cu hârtiile de valoare.
Maklerii liberi sunt intermediari între bănci şi au funcţia de a compensa deficitul de colaboratori în caz de necesitate.
La bursă sunt acceptate ordinele: de piaţă, limită, şi stop-ordine.
Principală sală a Bursei de Valori de la Frankfurt este împărţită în 3 sectoare, fiecare sector având întărite un anumit număr de titluri pentru cotare. Hârtiile de valoare sunt repartizate după apartenenţa de ramură. Sectorul are forma unei vitrine, în parte interioară se află maklerii de curs şi ajutorii lor, iar în partea exterioară reprezentaţii băncilor şi maklerilor liberi.
Tot în sediul Bursei de Valori de la Frankfurt sunt săli unde se tranzacţionează acţiunile emitenţilor străini, obligaţiunile şi valutele.
Comisionul băncii pentru operaţiunile de intermediere este 1% din suma afacerii.


Informaţia despre efectuarea tranzacţiilor se transmite prin intermediul sistemei KISS.
Pentru cele mai lichide 36 acţiuni, 30 obligaţiuni de stat, 15 obligaţiuni străine, 21 de warante tranzacţionarea se efectuează cu ajutorul sistemei IBIS de la 8.30 până la 17.00. este aparţine Bursei Germane şi este destinată tuturor membrilor burselor pe tot teritoriul Germaniei.
Lichidarea tranzacţiilor
Din 1970 sistema de lichidare a tranzacţiilor la bursele germane sunt complet computerizate. Toate titlurile mobiliare cu care se tranzacţionează la Bursa Germană se află la Depozitarul Central. Majoritatea emisiunilor sunt însoţite de certificate globale, adică o mare parte din acţiunile germane există în formă dematerializată. Decontarea tranzacţiei se efectuează printr-o simplă înscriere în conturile DEPO. Concomitent Uniunea Germană de Casă anulează scrierile din contul vânzătorului şi le înregistrează în contul cumpărătorului. 32
Indicii bursierii
Principalul indice ce caracterizează piaţa acţiunilor germane este indicele DAX, care se calculează pe baza mediei aritmetice a 30 de acţiuni. Se mai calculează indicele compozitar DAX (CDAX) având la bază 320 acţiuni şi indicele DAX 100.
Piaţa obligaţiunilor este caracterizată de indicele REX şi indicele REXP.
Piaţa titlurilor derivate
Tranzacţionarea cu titlurile derivate se efectuează la Bursa Germană a Contractelor la Termen - D.TB. (Deutsche Terminborse) - care este o sistemă de tranzacţionare complet automatizată. Membrii ei sunt de 2 categorii: broker-dealers, care efectuează operaţiuni în numele clienţilor şi pe cont propriu şi market-makeri, care au funcţia de cota anumite titluri.
Principalele titluri derivate sunt options pe cele mai lichide 15 acţiuni, futures şi options pe indicele DAX, futures pe rata dobânzii, options pe futures.
Contractul options se încheie pentru 50 acţiuni. După stilul contractului sunt de tip american. Termenul maxim al contractului este de 9 luni. Din august 1991 se tranzacţionează options pe indicele DAX, un punct echivalează cu 10 EURO.
Contractul futures pe indicele DAX se calculează ca 100 EURO pentru 1 punct. Termenul maxim al contractului este de 9 luni. Din 1992 a început să se tranzacţioneze contracte options pe futures pe indicele DAX. Contractele futures pe rata dobânzii sunt negociate pentru obligaţiunile pe termen lung (Bond-Future) şi pe termen mediu (Bobl-Future) şi pe rata interbancară pe termen de 3 luni (Fibor-Future). De asemenea se tranzacţionează contractele options pe futures pe obligaţiuni pe termen lung şi medi

Copyright © Contact | Trimite referat