Etapele de dezvoltare ale economiei mondiale referat


1. Sfârşitul sec. XIX începutul sec. XX - până la primul război mondial. Se dezvoltau în ritm rapid procesele de integrare şi de schimb.
2. Anii 20-30 - războiul şi revoluţia rusească au generat ruptura relaţiilor economice. În timpul primului război mondial au fost distruse multe resurse umane şi de producere.
3. Sfârşitul anilor 20 -începutul anilor 30. este marcat prin criza mondială şi depresii. În anii 30 era tendinţa de conservare a economiilor. Au fost încălcate colaborările de export şi comunicare, înregistrându-se o foarte mică cotă de export, aceasta scăzând de 1,5-2 ori.
4. Al doilea război mondial. Are loc procesul de cooperare în sfera serviciilor, gestionarea centralizată a economiei. Economia mondială s-a divizat în două părţi, drept consecinţă, în cele două tabere au loc diferite procese de dezvoltare a economiei mondiale. Pentru ţările capitaliste este caracteristic creşterea nivelului de producţie, principala putere a căreia au constituit-o corporaţiile transnaţionale, a crescut rolul SUA, implementarea planului Marchall a facilitat renaşterea economică a statelor din UE, programele de ajutor au fost reorientate ulterior spre ţările în curs de dezvoltare.


5. Anii 60-70 sunt marcaţi de continuarea procesului de integrare, condiţionată de mişcarea de capital. În anii 50-60 s-a înregistrat o apropiere dintre nivelul de trai din SUA şi cel din ţările Europei. SUA s-a transformat din stat dominant în lider. Are loc activizarea direcţiei Nord-Sud.
6. Anii 70-80 înregistrează o cădere bruscă a ritmului de creştere economică pe plan mondial. A crescut cota pentru export.
7. Anii 90 se caracterizează prin constituirea, la nivel mondial, al forţelor de producţie în rezultatul interacţiunii de capital, a crescut nivelul de valorificare a spaţiului geografic. În ultimii cinci ani economia mondială a intrat într-o nouă fază, are loc o colaborare intensă dintre ţări, consolidarea unui sistem unic. Sub aspect social-economic, însă, economia mondială rămâne a fi încă destul de eterogenă. Existenţa celor trei subsisteme - ţări puternic industrializate, ţări în perioada de tranziţie şi ţări în proces de dezvoltare. Cota ţărilor socialiste în producţia mondială a scăzut de la 16-18% la 5%. Sunt tratate încă în mod separat ţări cum sunt India, China, Noile Ţări Industrializate (NŢI), ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu (exportatori de petrol).

Copyright © Contact | Trimite referat