AUDITUL(Prevederi referitoare la auditarea situatiilor financiare)

8.1 Conform pct. 8.2 de mai jos, situatiile financiare anuale ale intreprinderii care fac obiectul acestor reglementari vor fi auditate de persoane autorizate, in conformitate cu legea nationala privind auditul financiar.

8.2 Auditorul va verifica daca situatiile financiare intocmite sunt in conformitate cu prevederile prezentului volum, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare intocmite pentru acelasi exercitiu.