APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII
9.1 Cu minimum 15 zile inaintea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor la care se discuta si aproba situatiile financiare anuale intreprinderea are obligatia:

a) sa trimita o copie a situatiilor financiare anuale ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor financiare respective, denumite generic "raportul anual", tuturor asociatilor sau actionarilor;
sau

b) sa notifice tuturor asociatilor sau actionarilor ca raportul anual este disponibil la intreprindere, gratuit, la cerere.

9.2 O copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si a raportului auditorilor vor fi supuse spre aprobare de catre adunarea generala a asociatilor sau actionarilor.


9.3 O copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si a raportului auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie in termenul prevazut de lege la directia teritoriala a Ministerului Finantelor unde intreprinderea este inregistrata.

9.4 In conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale, o copie a situatiilor financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie si de asociati sau actionari, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv precum si a raportului auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, la Registrul Comertului.

9.5 Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare ale intreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial in termenul prevazut de lege.