ANALIZA ACTIVITATII BANCII BRD S.A
Etapa in care traim se caracterizeaza printr-un ritm alert al schimbarilor, al mutatiilor de tot felul si nu exista, deocamdata, nici un indiciu ca el va incetini. In aceasta etapa a tranzitiei la economia de piata apare necesitatea, ca fiecare agent economic sa se adapteze, sa se transforme pentru a putea functiona in conditii normale. Daca nevoia de adaptare la modificarile care au loc este evidenta, tot atat de evident este si faptul ca aceste modificari trebuie detectate si cunoscute la timp, creandu-se conditii pentru realizarea optima a adaptarii.
Decontarile fara numerar, cunoscute si sub denumirea de docontari prin conturi bancare, detin ponderea cea mai mare in cadrul decontarilor intre unitati, deoarece prin viramente se realizeaza cele mai ample operatiuni in timp mai scurt si cheltuieli mai mici.
Decontarile fara numerar reprezinta operatiile bancare prin care platile si incasarile se fac prin trecerea unei sume din contul debitorului deschis la o banca in contul creditorului deschis la aceeasi banca sau la alta banca.
Disponibilitatile banesti reprezinta o componenta importanta a activelor circulante,cu ajutorul carora se efectueaza multiple operatii economice legate de miscarea capitalului cum sunt: incasarile, platile, tranferurile de mijloace banesti intre agentii economici, relatii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc.
Operatorii economici pot efectua plati din conturile deschise la banci in limita disponibilitatilor din aceste conturi si a creditelor obtinute. Dupa epuizarea disponibilitatilor, platile se efectueaza in limita incasarilor, in ordinea stabilita prin reglementarile legale in vigoare.
Analiza decontarilor fara numerar este o latura a analizei trezoreriei.
Analiza trezoreriei asigura caracterizarea existentei si miscarile titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in investii financiare pe termen scurt, si in casa creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
In vedrea achitarii unor obligatii fata de furnizorii de bunuri si servicii, agentii economici pot solicita deschiderea de screditive in banci in lei sau in
devize in favoarea acestora. Deci, acreditivele reprezinta sume de bani ale unei unitati,puse intr-un cont distinct la dispozitia unui furnizor din care se plateste doar furnizorul respectiv. Pot fi deschise in lei sau in valuta, in vederea de palti catre furnizorii interni sau externi ai bancii.
In continuare se va efectua analiza trezoreriei, comparativ, in anii 2006 si 2007, la S.C. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A, folosind ca sursa de informatii "Bilantul contabil" si "Contul de profit si pierdere" , incheiat la 31.12.2007.
Pentru a putea face o analiza financiara semnificativa, activele bancii se vor ordona in functie de lichiditatea lor, iar pasivele in raport cu exigibilitatea lor.Bilantul poate avea urmatoarea configuratie:

ACTIV PASIV
IMO (Imobilizari) CPM (Capitaluri permanente)
ACR (Active circulante) DEX (Datorii de exploatare)
DBP (Disponibilitati banesti) CRT (Credite de trezorerie)

Analiza financiara este activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a societatii comerciale la inchiderea exercitilui financiar.

A.Indicatori de echilibru financiar determinati pe baza situatiei patrimoniului
a)Fondul de rulment (FR) reprezinta partea de resurse financiare ce participa la asigurarea finantarii permanente a activelor circulante. Se poate calcula ca si diferenta intre totalul activelor si datoriile pe termen scurt:
Fond de rulment = Active circulante¬¬¬¬¬¬¬ - Datorii curente
Pe baza relatiei si folosind datele din bilantul contabil, incheiat pe 2007, calculam:
FR0 -fondul de rulment de la inceputul anului 2007, adica de la sfarsitul anului 2006
FR1- fondul de rulment de la sfarsitul anului 2007.
FR0 =b)Nevoia de fond de rulment(NFR) reprezinta rezultatul compensarii operatiilor de exploatare nefinalizate inca din punct de vedere financiar s ub forma incasarilor si al platilor. Se poate calcula ca si diferenta intre utilizari de exploatare ( stocuri,creante) si resursele din exploatare( datori fata de furnizori si alte datorii nefinanciare):
Nevoia de fond de rulment = Utilizari de exploatare - Resurse de exploatare


c)Trezoreria reprezinta mijloace financiare de care dispune o entitate pentru a face fata platilor. Se calculeaza ca si diferenta intre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment:
Trezoreria = Fond de rulment - Nevoia de rulment

d)CASH-FLOW-ul(CF) reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului financiar, respectiv flux monetar net al exercitiului.