Abordări de bază în determinarea noţiunii de economie mondialăExistă trei abordări de bază pentru a determina noţiunea de economie mondială:
1. Economia mondială înseamnă totalitatea economiilor naţionale, legate prin relaţii politice şi economice.
2. Economia mondială înseamnă un sistem de relaţii internaţionale. Legătura unică dintre economiile naţionale.
3. Economia mondială înseamnă un sistem economic autoproductiv la nivelul forţelor şi relaţiilor de producţie. Sunt unite într-un tot întreg puteri economice, relaţii de producţie şi norme de drept.
Baza existenţei economiei mondiale o constituie integritatea şi stabilitatea. Scopul economiei mondiale este de a satisface cererea şi necesităţile oamenilor. Regula de funcţionare a economiei mondiale se bazează pe normele dreptului privat şi ale celui de stat.
Economia mondială reprezintă un sistemm alctătuit din componentele fundamentale - economiile naţionale, societăţi transnaţionale, organizaţiii economice interstatale şi din elemente derivate, de conexiune - diviziunea mondială a muncii, relaţiile economice internaţionale şi piaţa mondială. Determinate de primele, acestea din urmă, la rândul lor, le influenţează dezvoltare.