TRAFICUL DE INFLUENŢA (art. 257 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, savârşita de catre o persoana care are influenţa sau lasa sa se creada ca are influenţa asupra unui funcţionar pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.
Dinpoziţiile art. 256 alin. 2 se aplica în mod corespunzator."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la desfaşurarea activitaţilor publice sau private în condiţii care sa asigure încrederea şi prestigiul de care trebuie sa se bucure personalul acestora. Comiterea acestei infracţiuni discrediteaza activitatea de serviciu şi îi aduce grave prejudicii.
- obiectul material - acesta infracţiune nu are obiect material, banii sau foloasele pretinse sau primite constituie bunuri date pentru savârşirea infracţiunii şi vor fi supuse confiscarii.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este necalificat, putând fi orice persoana care are influenţa sau lasa sa se creada ca are influenţa asupra unui funcţionar public sau funcţionar, aceste aspecte nefiind condiţii ale subiectului activ ci mijloace prin care se savârşeşte infracţiunea. Participaţia este posibila în toate formele sale. De cele mai multe ori fapta este savârşita de rude, prieteni, cunoştinţe sau alte persoane care nici macar nu cunosc funcţionarul respectiv. În doctrima s-a pus problema ca ar trebui pedepsiţi şi cei care cumpara influenţa nefiind cu nimic mai prejos de cel care da mita. În situaţia în care cel care a conceput infracţiunea şi l-a determinat pe autor sa o comita este chiar intermediarul atunci el va cumula calitatea de instigator cât şi pe cea de complice, fiind în final pedepsit doar pentru instigare la trafic de influenţa.
- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau instituţia de stat, de o unitate din cele prevazute în art. 145 C. pen. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. În secundar sub. pasiv este chiar funcţionarul public a carui imagine este denaturata prin savârşirea faptei.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza prin trei acţiuni distincte: primirea, pretinderea sau acceptarea de promosiuni de daruri direct sau indirect în vederea determinarii unui funcţionar sa faca ori sa nu faca un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu. Iniţiativa comiterii traficului de influenţa poate porni de la subiectul activ sau de la cumparatorul de influenţa. Daca iniţiativa comiterii infracţiunii o are cumparatorul de influenţa, pentru existenţa infracţiunii se care ca subiectul activ sa fi primit efectiv banii sau bunurile sau sa fi acceptat promisiunule facute. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmatoarele condiţii:
a. ce cere ca faptuitorul sa aiba influenţa sau sa lase sa se creada acest lucru. În aceasta varianta infracţiunea se aseamana cu înşelaciunea;
b. faptuitorul sa promita intervenţia sa pe langa un funcţionar public sau funcţionar;
c. acţiunea ce constituie elementul material al infracţiunii sa fie realizata mai înainte ca funcţionarul pe lânga care se intervine sa fi îndeplinit actul care îl intereseaza pe cumparatorul de influenţa, sau cel târziu în timpul îndeplinirii acestuia.
Daca traficantul de influenţa nu remite funcţionarului bani sau alte foloase, ci doar îl determina sa faca acel act, atunci se va reţine un concurs de infracţiuni între trafic de influenţa şi instigare la abuz în serviciu savârşita de funcţionar. Traficul de influenţa trebuie sancţionat în concurs cu înşelaciunea daca traficarea reprezinta un mijloc de amagire pentru o inducere în eroare.
- urmarea imediata - consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfaşurare a activitaţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat, într-o unitate din cele prevazute în art. 145 sau în orice alta persona juridica.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii şi tentativa de regula nu se pedepsesc, numai atunci când sunt asimilate infracţiunii consumate (pretinderea sau acceptarea) Tentativa este posibila numai în cazul primirii de bani sau alte foloase, or în acest moment fapta este deja consumata în forma pretinderii sau acceptarii de promisiuni de daruri;
2. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul acceptarii de promisiuni de daruri, în momentul primirii de bani sau alte foloase. Pentru consumarea infracţiunii nu are relevanţa daca intervenţia promisa a şi fost efectuata.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 2 la 10 ani, iar daca pedeapsa efectiv aplicata este mai mare de 2 ani, se poate dispune şi pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.Banii, valorile sau orice alte bunuri primite de faptuitor se confisca. Daca acestea nu se gasesc, fapruitorul va face plata echivalentului lor în bani.