SCLAVIA (art. 190C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Punerea sau ţinerea unei persoane în stare de sclavie, precum şi traficul de sclavi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
Tentativa se pedepseşte."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei ;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei împotriva actelor de punere sau menţinere a unei persoane în stare de sclavie.
- obiectul material - este corpul persoanei.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune sau inacţiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. Sclavia se deosebeşte de lipsirea de libertate deoarece în acest caz victima devine un lucru. Elementul material se poate savârşi prin: punerea, ţinerea în stare de sclavie sau traficul de sclavi. Dupa cum se poate observa, aceasta infracţiune poate îmbraca forme continui, şi continuate.
- urmarea imediata - consta în suprimarea completa a libertaţii individuale a persoanei.
3B.Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Nu are importanţa daca victima şi-a dat consimţamântul.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME :
1. actele preparatorii - sunt posibile nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume suprimarea întregii libertaţi a persoanei;
4. fapt epuizat - acesta este reprezentat de momentul în care înceteaza activitarea infracţionala.
SANCŢIUNI: închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.