PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE (art. 256 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Primirea de catre un funcţionar direct sau indirect, de bani ori alte foloase, dupa ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia, sa pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere, desfaşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de catre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sa fie umbrita de faptele de corupţie. Între aceasta infracţiune şi luarea de mita exista multe asemanari, de aceea unii autori considera ca infracţiunea prevazuta în art. 256 C.pen. este o varianta de specie a luarii de mita.
- obiectul material - acesta infracţiune nu are obiect material. Banii sau foloasele primite constituie bunuri dobândite prin savârşirea infracţiunii în sensul art. 118 C. pen. şi vor fi supuse confiscarii. În acest caz se poate vorbi de un obiect material al infracţiunii.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat , fiind un funcţionar sau funcţionar public. Participaţia este posibila în situaţia în care actul de care a beneficiat persoana fizica a fost îndeplinit de mai multe persoane, iar foloasele au fost date întregului colectiv, simultan sau succesiv. Persoana care coopereaza în mod nemijlocit la savârşirea infracţiunii, neavând calitatea ceruta de lege va raspunde pentru complicitate la infracţiunea de primire de foloase necuvenite. Autor al acestei infracţiuni este acela care primeşte foloasele atât direct cât şi prin intermediar. Daca fapta se savârşeşte prin intermediar, acesta va avea calitatea de complice la aceasta infracţiune. Persoana care a dat foloasele necuvenite cât şi cel care a cumparat influenţa, nu se pedepseşte, deoarece fapta nu este incriminata ca infracţiune.
- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau instituţia de stat, de o unitate din cele prevazute în art. 145 C.pen. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza printr-o acţiune de primire a unor bani sau foloase de catre un funcţionar public sau funcţionar, dupa ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia. În cazul acestei infracţiuni legiuitorul a avut în vedere întotdeauna îndeplinirea unui act licit şi obligaroriu de îndeplinit pentru respectivul funcţionar. Daca un funcţionar public sau funcţionar şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu nu în mod corect, iar dupa aceasta primeşte bani sau bunuri de la o persoana favorizata prin îndeplinirea acelui act, fapta va fi considerata abuz în serviciu contra intereselor persoanelor daca sunt îndeplinite şi celelalte condiţii cerute de lege. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmatoarele condiţii:


a. ce cere ca banii sau foloasele sa fie necuvenite funcţionarului sau unitaţii în care acesta îşi desfaşoara activitatea;
b. banii sau foloasele sa fi fost remise funcţionarului dupa îndeplinirea actului ce intra în sferea atribuţiilor sale de serviciu, cu condiţia sa nu fi existat anterior între ei vreo astfel de înţelegere şi nici în timpul efectuarii actului ; în caz contrar fapta va fi luare de mita. Daca dupa ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiri sale şi la care era obligat, funcţionarul obliga pe beneficiarul actului sa-i remita bani sau alte foloase, consideram ca suntem în prezenţa unui abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.
- urmarea imediata - consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfaşurare a activitaţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat, într-o unitate din cele prevazute în art. 145 sau în orice alta persona juridica.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa dar şi indirecta.

4. Forme.Sancţiuni.
FORME:
1. tentativa -este posibila în forma întrerupta, dar nu se pedepseşte;
2. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care, dupa îndeplinirea actului, faptuitorul primeşte bani sau alte foloase în mod direct sau indirect. Ea poate avea şi o forma continuata, când funcţionarul în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, dupa ce a îndeplinit mai multe acte, primeşte de la mai multe persoane, beneficiare ale actelor respective, diferite bunuri, foloase sau bani la intervale diferite de timp.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar daca pedeapsa efectiv aplicata este mai mare de 2 ani, se poate dispune şi pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. Banii, valorile sau orice alte bunuri primite de faptuitor se confisca. Daca persoana care a dat foloasele necuvenite denunţa autoritaţii fapta mai înainte ca fapta sa fi fost descoporita, acestea se vor restitui persoanei care le-a dat.

Copyright © Contact | Trimite referat