Plangerile abuziveAutorii Convenţiei au avut serioase temeri că aceasta ar putea fi utilizată pentru scopuri exclusiv politice şi au introdus această condiţie de admisibilitate a plângerilor, practica dovedind până la ora actuală că această temerea a fost nefondată. În aceste condiţii, organele de la Strasbourg, în special fosta Comisie, au elaborat jurisprudenţă destul eterogenă cu privire la acest aspect, deturnând oarecum prevederea art. 35 de la scopurile iniţiale . Înainte de a expune acele situaţii în care s-a reţinut caracterul abuziv al plângerii, trebui menţionat faptul că caracterul său abuziv afectează doar dreptul de a introduce plângerea şi nu dreptul subiectiv la respectul drepturilor garantate, astfel încât o plângere ulterioară care respectă toate condiţiile de admisibilitate poate fi introdusă.
În principal, jurisprudenţa a reţinut caracterul abuziv al plângerii în următoarele situaţii:
- plângeri apelatorii, adică acele plângeri introduse de persoane care suferă de paranoia querulatoria şi care introduc plângeri cu acelaşi obiect cu toate că încercaseră, fără succes, şi cu alte ocazii. Spre exemplu, este cazul unui recurent care după ce a introdus patru plângeri respinse ca nefondate în mod vădit, dintre care două aveau acelaşi obiect, a revenit cu încă două plângeri identice cu cele anterioare .
- plângeri care conţin elemente incomplete, care conţin informaţii false oferite deliberat pentru a induce în eroare instanţa europeană .
- plângeri injurioase, ofensatoare, calomnioase la adresa statului pârât sau a altor persoane. Caracterul abuziv al acestora se reţine cu atât mai mult cu cât recurentul a fost îndemnat de către Comisie să modifice pasajele incriminate
- plângeri introduse în mod esenţial în scopuri publicitare, atunci când acestea sunt evidente, iar plângerea nu are nici un alt scop .