PIRATERIA (art. 212 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Jefuirea prin acte de violenţa savârşite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se gasesc pe acea nava ori împotriva altei nave, daca navele se afla în marea libera sau într-un loc care nu ecte supus jurisdicţiei nici unui stat, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.
Daca pirateria a avut vreuna din urmarile aratate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani.
Pirateria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Dispoziţiile alin. precedente se vor aplica în mod corespunzator şi cand infracţiunea de piraterie s-a comis pe o aeronava sau între aeronave şi nave."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - este complex, fiind reprezentat de releţiile sociale patrimoniale, ca obiect juridic principal, precum şi de relaţiile sociale privind viaţa, sanatatea, integritatea corporala şi libertatea persoanei, ca obiect juridic secundar. Aşadar, pirateria este îndreptata în acelaşi timp împotriva a doua valori sociale (patrimoniul şi persoana);
- obiect material - este un bun mobil care se afla în posesia sau detenţia altei persoane pe o nava sau aeronava şi corpul persoanei împotriva careia se îndreapta activitatea infracţionala.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este orice persoana care se afla pe acea nava sau aeronava. Particapaţia este posibila în toate formele sale. Sunt subiecţi activi atât cei care executa acţiunea de jaf cât şi cei care realizeaza violenţele.
- subiectul pasiv - orice persoana fizica aflata pe nava sau aeronava. Poate fi întâlnita o pluralitate de subiecţi pasivi.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin doua acţiuni corelate şi anume : acţiunea de jaf, în principal, şi printr-o acţiune de ameninţare sau violenţa, în secundar. Violenţele trebuie sa fie exercitate direct împotriva victimei. O cerinta esenţiala este locul savârşirii faptei - marea libera sau în spaţiul aerian care nu sunt supuse jurisdicţiei vreunui stat. În caz contrar se vor aplica regulile de la infracţiunea de tâlharie.
- urmarea imediata - consta în trecerea bunului din stapânirea de fapt a posesorului sau detinatorului, în cea a faptuitorului. În unele modalitaţi agravate se poate produce şi moartea victimei.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa calificata prin scop. Când fapta are ca urmare o vatamare corporala grava sau moartea victimei, forma de vinovaţie este praeterintenţia.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 222 C. pen.;
3. fapt consumat - fapta se consuma în momentul în care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stapânire a bunului, prin jefuire, concomitent cu savârşirea acţiunilor de ameninţare sau violenţa. În cazul modalitaţii agravate, tâlharia se consuma daca s-a produs vatamarea sau moartea victimei;
4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala şi când amplificarea consecinţelor a luat sfârşit.
MODALITAŢI: Fapta este mai grava când este savârşita în urmatoarele împrejurari:
a. daca a avut vreuna din urmarile aratate în art. 182;
b. tâlharia care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 3 la 18 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 5 la 20 de ani, şi de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi - în forma agravata.