LUAREA DE MITA (art. 254 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
Fapta prevazuta în alin. 1, daca a fost savârşita de un funcţiunar cu atribuţii de control, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere, desfaşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de catre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sa fie umbrita de faptele de corupţie.
- obiectul material - acesta infracţiune nu are obiect material, deoarece activitatea funcţionarului nu se rasfrânge asupra unor bunuri, lucruri sau persoane. Banii, valorile sau alte foloase reprezinta obiecte ale mitei.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este calificat - fiind un funcţionar în înţelesul art. 147 C.pen. Calitatea de funcţionar trebuie sa existe în momentul savârşirii faptei. În practica judiciara s-a decis ca pot comite aceasta infracţiune, profesorul care primeşte o anumita suma de bani pentru a favoriza un elev la examen, ofiţerul de poliţie care primeşte bani pentru a nu face acte de cercetare în vederea descoperiri unei infracţiuni.
În practica s-a mai pus problema avocaţilor şi medicilor daca pot avea sau nu calitatea de subiect activ al acestei infracţiuni. Avocatul fiind platit de catre justiţiabil, el nu poate savârşi aceasta infracţiune, de aceea ei nu pot fi asimilaţi cu alţi salariaţi. În privinţa medicilor, C. S. de Justiţie susţine ca ei pot fi asimilaţi funcţionarilor publici sau altor salariaţi. Dupa adoptatrea L. 74/1995 care a înfiinţat Colegiul Medicilor din România, s-a statutat ca medicul nu este funcţionar public. Totuşi, aceasta lege neavând caracter penal ci unul administrativ, termenul de funcţionar îşi pastreaza înţelesul din art. 147 C. pen. - aceştia fiind aşadar subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mita.
- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau instituţia de stat, de o unitate din cele prevazute în art. 145 C.pen. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata.3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza atât printr-o acţiune cât şi printr-o inacţiune. Acţiunea poate îmbraca urmatoarele forme: pretinderea, primirea, acceptarea. Inacţiunea incriminata se poate realiza prin nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmatoarele condiţii:
a. pretinderea, primirea, acceptarea sau nerespingerea trebuie sa aiba ca obiect bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial. Micile "atenţii" sau cadouri cu ocazia zilei de naştere sau onomastice nu pot fi considereate drept mita. Daca valoarea lor este foarte mare putem avea o mita deghizata;
b. ce cere ca banii sau foloasele sa nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului sau unitaţii în care acesta îşi desfaşoara activitatea;
c. acţiunea de pretindere, acceptare, primire sau inacţiunea de nerespingere sa aiba loc înainte sau în timpul îndeplinirii ori întârzierii efectuarii unui act ce intra în sferea atribuţiilor sale de serviciu;
d. se mai cere ca actul vizat de acţiunea de corupere sa faca parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului. Daca în momentul savârşirii acţiunii specifice elementului material al infracţiunii de luare de mita, faptuitorul nu avea ca îndatorire de serviciu îndeplinirea acelui act, dar lasa sa se creada acest lucru, atunci fapta va fi calificata ca înşelaciune.
- urmarea imediata - consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfaşurare a activitaţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat, într-o unitate din cele prevazute în art. 145 sau în orice alta persona juridica.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate formei consumate (acceptarea, nerespingerea);
2. tentativa - ar fi posibila numai în varianta "primirii", dar la acest moment infracţiunea ar puta fi deja consumata sub forma acceptarii sau nerespinferii acesteia. De aceeea este greşit a spune ca tentativa este posibila, dar legea nu o pedepseşte;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul pretinderii, chiar daca nu s-au primit foloasele, acceptarii, primirii sau nerespingerii primirii acestor bunuri sau foloase.
MODALITAŢI: Fapta este mai grava daca a fost savârşita de un funcţiunar cu atribuţii de control.
SANCŢIUNI:
-închisoare de la 3 la 12 ani - în forma tip şi interzicerea unor drepturi.
-închisoare de la 3 la 15 ani - în forma agravata şi interzicerea unor drepturi.
Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Copyright © Contact | Trimite referat