LISTA cuprinzand functiile publiceI. Functii publice generale:
1. secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
2. consilier de stat;
3. secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
4. prefect;
5. subprefect;
6. secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;
7. director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
8. director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
10. director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;
11. sef serviciu;
12. sef birou;
13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
14. referent de specialitate;
15. referent.


NOTA:
Functii publice generale, altele decat cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
II. Functii publice specifice:
1. arhitect-sef;
2. inspector de concurenta;
3. inspector vamal;
4. inspector de munca;
5. controlor delegat;
6. comisar.


NOTA:
Functii publice specifice, altele decat cele prevazute la pct. II, se pot stabili de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 31 martie 2003.