INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUIASPECTE GENERALE :

Infracţiunile contra siguranţei statului reprezinta prima grupa de infracţiuni care se studiaza, din partea speciala a dreptului penal.
Acest aspect are la baza faptul ca, siguranţa statului este valoarea sociala fundamentala fara de care celelalte valori nu ar putea exista.
Siguranţa statului este formata din : suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea acestuia. În cfm. cu art. 1 din L. 51/1991, siguranţa statului este definita ca fiind:

«starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate sociala, economica şi politica necesara existenţei şi dezvoltarii statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţineriiordinii de drept precum şi a climatului de exercitare neîngradita a drepturilor, libertaţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetaţenilor potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie. »

Întraga legislaţie româna trebuie sa ocroteasca fiinţa statului atat pe plan intern cat şi pe plan extern.
Aceasta protejare se face prin incriminarea şi sancţionarea faptelor periculoase în : Codul Penal (art.155-173), dar şi intr-o serie de legi speciale:L.31/1991, L.51/1991, L.14/1992.

TRADAREA(art.155 C.pen)
1. Conţinutul legal:
"Fapta cetaţeanului român sau a persoanei fara cetaţenie, domiciliata pe teritoriul statului român, de a intra în legatura cu o putere sau cu o organizaţie straina ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de razboi contra ţarii sau de înlesnire a ocupaţiei militare straine, ori de subminare economica sau politica a statului, ori de aservire faţa de o putere straina, sau de ajutare a unei puteri straine pentru desfaşurarea unei activitaţi duşmanoase împotriva siguranţei statului,se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra siguranţei statului şi anune este reprezentat de siguranţa naţionala ca valoare sociala fundamentala şi relaţiile sociale care se nasc şi evolueaza în jurul şi în strânsa legatura cu respectiva valoare;
- obiectul juridic special - este reprezentat de ansamblul relaţiilor sociale ce privesc unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este calificat - cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România. Este posibila participaţia în toate formele sale.
- subiectul pasiv - este statul român.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acţiunea de a intra în legatura cu o putere straina sau cu agenţi ai acestora. Aceasta acţiune presupune stabilirea unui contact cu unul din factorii prevazuţi de lege prin scris, prin intermediul unei persoane sau prin orice alte mijloace. Elementul material se poate savârşi în ţara sau strainatate.
- urmarea imediata - realizarea unei stari de pericol pentru siguranţa statului.
- raportul de cauzalitate - rezulta din însaşi savârşirea faptei.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovăţie - intenţia directa calificata prin scop.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. Acte pregatitoare: sunt posibile şi sunt asimilate tentativei;
2. Tentativa: se pedepseşte cfm. art. 173 al. 1 şi 2 C. pen;
3. Fapt consumat: infracţiunea se consuma în momentul în care faptuitorul intra în legatura cu o putere, organizaţie straina ori cu agenţi ai acestora, deoarece în acest moment se creaaza starea de pericol pentru siguranţa statului
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţa sau
- închisoarea de la 15-25 de ani şi
- interzicerea unor drepturi.


TRADAREA PRIN AJUTAREA INAMICULUI(art.156 C.pen)
1. Conţinutul legal:
"Fapta cetaţeanului român sau a persoanei fara cetaţenie domiciliata pe teritoriul statului român, care, în timp de razboi:
a- preda teritorii, orşe, poziţii de aparare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apararii;
b- preda nave, aeronave, maşini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtarii razboiului;
c- procura duşmanului oameni, valori şi materiale de orice fel;
d- trece de partea inamicului sau efectueaza alte acţiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea duşmanului ori sa slabeasca puterea de lupta a forţelor armate române sau a armatelor aliate,
se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţa sau închisoare de la 15-25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza cetaţeanul român sau persoana fara cetaţenie domiciliata pe teritoriul statului român, care, în timp de razboi, lupta sau face parte din formaţii de lupta împotriva statului român sau a aliaţilor sai."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiuni :
- obiectul juridic generic - este identic la toate infracţiunile contra siguranţei statului;
- obiectul juridic special - este complex, format din siguranţa statului şi capacitatea de aparare a statului;
- obiect material - este reprezentat de obiectivele, bunurile sau valorile asupra carora se îndreapta activitatea infracţionala: teritorii, oraşe, poziţii de aparare, depozite, instalaţii, nave, aeronave, maşini, armament, materiale, etc.
2B. Subiecţii infracţiunii:
-subiectul activ - este acelaşi ca la infracţiunea de tradare;
-subiectul pasiv - statul român dar şi un aliat al acestuia;

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune sau inacţiune de ajutare a inamicului: predarea de teritorii, trecerea de partea inamicului, procurarea de oameni sau valori. Toate acestea trebuie sa se savârşeasca numai pe timp de razboi(art.153 c.pen);
- urmarea imediata - producerea unei stari de pericol pentru siguranţa statului;
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se constate între acţiunile faptuitorului şi urmarea imediata.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţie directa sau indirecta;

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. Acte preparatorii - sunt asimilate tentativei şi pedepsite ca atare;
2. Tentativa - se pedepseşte cfm.art.173 C. pen;
3. Fapt consumat - infracţiunea se consuma în momentul savârşirii elementului marerial al infracţiunii şi producerea stării de pericol pentru siguranţa statului;
SANCŢIUNI:
- detenţiunea pe viaţa sau
- închisoarea de la 15-25 de ani şi
- interzicerea unor drepturi.