INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTAŢII PERSOANEILIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL (art. 189 C. pen.)
1. Conţinutul constitutiv:
"Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.
În cazul în care fapta este savârşita prin simularea de calitaţi oficiale, prin rapire, de o persoana înarmata, de doua sau mai multe persoane împreuna sau daca în schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, prcum şi în cazul în care victima este minora sau este supusa unor suferinţe ori sanatatea sau viaţa îi este pusa în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.
Cu pedeapsa închisorii de la 7 la 15 ani se sancţioneaza şi lipsirea de libertate a unei persoane savârşita în scopul de a o obliga la practicarea prostituţiei.
Daca pentru eliberearea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizaţie internaţionala intreguvernamentala sau un grup de persoane sa îndeplineasca sau nu un anumit act, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani.
Daca faptele prevazute în alin. 1-4 se savârşesc de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, în cazul alin. 1, închisoarea de la 7 la 18 ani în cazul alin. 2 şi 3, închisoarea de la 10 la 20 de ani, în cazul alin. 4.
Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.
Tentativa faptelor prevazute în alin. 1-4 se pedepseşte.
Constituie tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri în vederea comiterii faptei prevazute în alin. 4."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei, adica posibilitatea acesteia de a se mişca liber şi de a acţiona dupa propria sa voinţa.
- obiectul material - este corpul persoanei.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana. Daca acesta este minor, fapta va fi mai grava.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune sau inacţiune prin care se produce lipsirea de libertate a persoanei. Acest lucru se poate realiza chiar în locuinţa subiectului pasiv. În mod obligatoriu lipsirea de libertate trebuie sa aiba un caracter ilegal, în caz contrar, fapta nu va fi infracţiune. Nu are relevanţa penala nici restrângerea libertaţii inpusa de activitatea desfaşurata de subiect - militarii în termen, sportivii din cantonamente.
- urmarea imediata - consta în imposibilitatea victimei de a se mişca liber conform voinţei sale.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Daca fapta a avut ca urnare moartea victimei, forma de vinovaţie este în acest caz praeterintenţia.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile şi se pedepsesc numai în cazul formelor agravate;
2. tentativa - se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume imposibilitatea victimei de a se mişca liber.
MODALITAŢI: Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
- când fapta este savârşita prin simularea de calitaţi oficiale;
- prin rapire;
- de o persoana înarmata;
- de doua sau mai multe persoane împreuna;
- daca în schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avanta ;
- victima este minora sau este supusa unor suferinţe ori sanatatea sau viaţa îi este pusa în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.
- lipsirea de libertate a unei persoane savârşita în scopul de a o obliga la practicarea prostituţiei- închisorii de la 7 la 15 ani;
- daca pentru eliberearea persoanei se cere, în orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizaţie internaţionala intreguvernamentala sau un grup de persoane sa îndeplineasca sau nu un anumit act, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani.
- daca faptele prevazute în alin. 1-4 se savârşesc de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, în cazul alin. 1, închisoarea de la 7 la 18 ani în cazul alin. 2 şi 3, închisoarea de la 10 la 20 de ani, în cazul alin. 4.
- daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.
SANCŢIUNI:
- închisoare de la 3 la 10 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 7 la 15 ani, închisoare de la 7 la 18 ani, închisoare de la 10 la 20 de ani, închisoare de la 15 la 25 de ani - în forma agravata.