INCESTUL (art. 203 C. pen.)
1. Conţinutul constitutiv:
"Raportul sexual între rude în linie directa sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoane;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala, care trebuie sa se deşfaşoare în condiţii care nu afecteaza calitaţile biologice şi morale ale existenţei umane. Pericolul grav îl reprezinta producerea de degenerari a speciei umane.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - incestul presupune obligatoriu un raport sexual între 2 persoane de sex diferit, fiind astfel o infracţiune bilaterala, cu subiect activ plural, raspunzând penal ambele persoane. Subiecţii sunt calificaţi în sensul ca sunt rude. Este posibila şi participaţia în forma instigarii şi complicitaţii.- subiectul pasiv - de regula nu exista, însa în mod excepţional ar putea fi acel partener care a fost victima celuilalt. În acest caz este posibil ca numai unul dintre parteneri sa fie tras la raspundere penala.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin savârşirea unui raport sexual. Este vorba de relaţii sexuale normale.
- urmarea imediata - consta în atingerea valorilor sociale ocrotite de lege.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 204 C. pen.;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când s-a relizat raportul sexual între rude. Aceasta infracţiune se poate savârşi repetat, îmbracând o forma repetata;
4. fapt epuizat - se realizeaza în momentul în care activitatea infracţionala a luat sfârşit.
SANCŢIUNI: închisoare de la 2 la 7 ani.