FURTUL (art. 208 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fara consimţamântul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani.
Se considera bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economica, precum şi înscrisurile.
Fapta constituie furt chiar daca bunul aparţine în întregime sau în parte faptuitorului, dar în momentul savârşirii acel bun se gasea în posesia sau deţinerea legitima a altei persoane.
De asemenea, constituie furt luarea în condiţiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
- obiectul juridic special - îl constituie valoarea sociala, relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror existenţa, evoluţie sau dezvoltare este condiţionata de pastrarea situaţiei fizice a bunurilor mobile şi de împiedicare luarii pe nedrept a acestor bunuri din patrimoniul privat sau public.
- obiect material - este un bun mobil care se afla în posesia sau detenţia altei persoane. Acest bun trebuie sa aiba o valoare pentru cel care îl deţine şi nu o valoare în general. Noţiunea de bun corespunde aceleia din dr. civil, în sensul ca el poate fi deplasat, transportat, transferea dintr-un loc într-altul. Imobilele nu pot face obiectul unei infracţiuni de furt ci parţi dintr-un imobil. Sunt considerate bunuri mobile şi acele energii susceptibile de a fi sustrase şi care au o anumita valoare economica (energia electrica, termica, hidraulica). Omul nu poate reprezenta obiectul material al infracţiunii de furt.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - este orice persoana. Particapaţia este posibila în toate formele sale. Totuşi, coautoratul schimba încadrarea juridica, transformând fapta în furt calificat.
- subiectul pasiv - orice persoana fizica sau juridica. Poate fi întâlnita o pluralitate de subiecţi pasivi.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza printr-o acţiune de deposedare sau printr-o apropriere, furtul caracterizându-se şi printr-o acţiune de sustragere a bunului mobil. În doctrina şi jurisprudenţa se apreciaza ca acţiunea de luare poate fi savârşita prin diferite moduri: apucare, ascundere, înhaţare, desprindere, deviere, prin racordari la surse de energie. În mod excepţional, luarea se poate înfaptui şi prin inacţiune, cum ar fi cazul celui care preda o masa de bunuri şi omite în mod intenţionat sa predea anumite bunuri, pe care le reţine pentru el. Elementul material prezinta unele cerinţe esenţiale:
a- sa fie vorba de un bun mobil;
b- acesta sa se gaseasca în posesia sau detenţia altei persoane;
c- iar, luarea sa se fi facut fara consimţamântul acesteia.
- urmarea imediata - consta în trecerea bunului din stapânirea de fapt a posesorului sau detinatorului, în cea a faptuitorului. Urmarea imediata se realizeaza şi atunci când bunul luat fara drept a fost ascuns de faptuitor chiar în locul de unde l-a sustras, facând imposibila utilizarea lui de catre posesor sau detentor. Urmarea imediata nu trebuie confundata cu paguba produsa prin aceasta urmare. De ceea când se realizeaza o restituire a bunlui, urmarea imediata nu este înlaturata.
- raportul de cauzalitate - trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa în cele mai multe cazuri,dar şi cea indirecta atunci când bunul sustras mai conţine în el alt bun.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 222 C. pen.;
3. fapt consumat - fapta se consuma în momentul în care bunul a fost scos din sfera de posesie sau stapânire a bunului. Simpla deposedare a subiectului pasiv duce automat la realizarea infracţiunii de furt, şi deci la consumarea ei;
4. fapt epuizat - acesta este considerat a fi momentul în care a încatat activitatea infracţionala. (furtul de energie electrica).
SANCŢIUNI: închisoare de la 1 la 12 ani.