EFECTELE CONTRACTULUI DE CONSIGNATIE
Sectiunea I - Obligatiile consignantului

Consignantul are urmatoarele obligatii :
a) consignantul are obligatia sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza sa fie vandute. Consignatarul isi poate indeplini insarcinarea numai daca bunurile care trebuie vandute tertilor sunt puse la dispozitia sa. De aceea, in temeiul contractului de consignatie, consignantul este obligat sa predea consignatarului aceste bunuri. Potrivit legii, bunurile se pot preda consignatarului toate deodata sau treptat, prin note sau facturi succesive, emise pe temeiul contractului - art. 1 alin (2) din lege. Prin contractul de consignatie nu se transmite consignatarului dreptul de proprietate asupra bunurilor care i-au fost incredintate (art. 3 din lege). Consignatarul este un simplu detentor al bunurilor primite de la consignant. Ramanand titular al dreptului de proprietate, consignantul va putea dispune oricand de bunurile incredintate consignatarului, afara de stipulatie contrara in contract. In consecinta, consignantul poate relua si ridica, oricand, chiar daca contractul a fost incheiat pe durata determinata, toate sau o parte din bunurile incredintate consignatarului, fara niciun preaviz . In cazul unui refuz al consignatarului, reluarea bunurilor se va putea face in temeiul unei ordonante presidentiale. Aceasta se va da fara citarea partilor, cand contractul de consignatie a fost incheiat in forma autentica sau cu citarea acestora, cand contractul s-a incheiat sub semnatura privata (art. 4 din lege). In calitatea sa de proprietar al bunurilor, consignantul are dreptul sa controleze si sa verifice, oricand, bunurile incredintate consignatarului, putand proceda la inventarierea lor. Pentru exercitarea acestui drept, consignantul va putea obtine, oricand, ordonanta presidentiala, in caz de opunere a consignatarului (art. 8 din lege). Pastrand dreptul de proprietate asupra bunurilor, consignantul poate modifica, oricand, in mod unilateral, conditiile de vanzare, daca in contract nu se prevede altfel - art. 11 alin (2) din lege;
b) consignantul are obligatia sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu ocazia indeplinirii insarcinarii primite. Prin aceste cheltuieli, trebuie intelese sumele de bani avansate pentru conservarea si desfacerea bunurilor predate in consignatie, in cazul cand s-a convenit astfel prin contractul de consignatie (art. 10 din lege);
c) consignantul este obligat la plata unei remuneratii. In schimbul serviciilor prestate, consignatarul are dreptul la remuneratie. Aceasta se stabileste forfetar (o suma fixa) ori procentual (in raport de pretul bunului) in contractul de consignatie. Daca nu s-a prevazut retributia cuvenita in contract, consignatarul va avea dreptul numai la "suprapreturile ce va obtine din vanzari". Potrivit art. 20 din lege, consignatarul nu poate exercita niciun drept de retentie, nici asupra bunurilor incredintate lui in consignatie, nic asupra sumelor sau a valorilor rezultate din vanzarea acestor bunuri.

Sectiunea II - Obligatiile consignatarului

Consignatarul are urmatoarele obligatii :
a) consignatarul este obligat sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite, fiind obligatorie pastrarea in ambalajele lor, intrucat, in caz contrar, consignatarul va raspunde de orice lipsa, pierdere sau deteriorare, provenite din culpa sa sau a agentilor si prepusilor sai (art. 5 din lege). Potrivit legii, consignatarul are obligatia sa comunice consignantului viciile aparente sau ascunse ale bunurilor in consignatie, in termen de doua zile de la primirea acestora. In caz contrar, se considera ca bunurile au fost primite in consignatie in buna stare (art. 9 din lege);
b) consignatarul este obligat sa asigure bunurile ce i-au fost incredintate la o societate acceptata de consignant. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, ca si in cazul rezilierii contractului pentru neplata la termen a primelor se asigurare, consignatarul, se considera, de drept, in culpa si va raspunde pentru orice pagube produse prin caz fortuit sau forta majora (art. 6 din lege);
c) consignatarul are obligatia sa execute mandatul dat de consignant, acesta trebuind sa actioneze in limitele imputernicirii date de consignant;
d) consignatarul este obligat sa dea socoteala asupra indeplinirii mandatului sau, informandu-l pe consignant, la termenele stabilite in contract, cu privire la vanzarile facute catre terti. Instiintarea trebuie sa arate bunurile vandute contra numerar si cele vandute pe credit
e) consignatarul este obligat sa restituie consignantului bunul incredintat in consignatie, daca acesta nu a fost vandut. In cazul neridicarii bunului, consignantul este obligat la plata despagubirilor pentru prejudiciul cauzat .