DIVULGAREA SECRETULUI PROFESIONAL (art. 196 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Divulgarea, fara drept, a unor date, de catre acela caruia i-au fost încredinţate, sau de care a luat cunoştinţa în virtutea profesiei ori funcţiei, daca fapta este de natura a aduce prejudicii unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Acţiunea penala se pune în mişcare la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Împacarea parţilor înlatura raspunderea penala."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor încredinţate celor care exercita o profesie sau o funcţie, la care este nevoita sa apeleze.
- obiectul material - nu are.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice calificat în sensul ca acesta este o persoana care exercita o profesie sau o funcţie ce implica obligarea de pastrare a secretului (avocaţi, medici, farmacişti, preoţi).
- subiectul pasiv - orice persoana. Daca sectetul se refera la 2 sau mai multe persoane, va exista un concurs de infracţiuni, deoarece în cazul infracţiunilor contra persoanei, pluralitatea subiecţilor pasivi este incompatibila cu infracţiunea continuata şi cu unitatea naturala de infracţiune.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune de divulgare a unor date din partea persoanei obligate la pastrarea secretului, adica o acţiune de dare în vileag, de aducere la cunoştinţa altor persoane. Fapta se poate savârşi şi printr-o inacţiune, când autorul a lasat intenţionat la vedere acte şi documente care cuprind astfel de date despre alte persoane. Obligaţia de nedivulgare este totala. Aceasta divulgare mai trebuie sa se faca fara drept, adica sa nu existe o îndatorire legala de a denunţa acele secrete. Nu constituie divulgare fara drept, atunci când a existat consimţamântul persoanei. Totodata aceasta fapta trebuie sa aduca prejudicii materiale sau morale unei persoane.
- urmarea imediata - consta în aducerea la cunoştinţa altor persoane a unor date ce au un carecter confidenţial.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa sau indirecta. Savârşirea din culpa a acestei fapte nu intra sub incifenţa legii penale.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume în momentul când s-a produs divulgarea.
SANCŢIUNI: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.