DAREA DE MITA (art. 255 C. pen.) referat

1. Conţinutul legal:
"Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile şi scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Fapta prevazuta în alin. precedent nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.
Mituitorul nu se pedepseşte daca denunţa autoritaţii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infracţiune.
Dispoziţiile art. 254 alin. 3 se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.
Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. 2 şi 3."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere, desfaşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probitate de catre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sa fie umbrita de faptele de corupţie.
- obiectul material - acesta infracţiune nu are obiect material. Totuşi, în doctrima se admite ca exista obiect material în situaţia ofertei de mita respinsa de catre funcţiunar, bunurile oferite devenind obiecte materaiale ale infracţiunii.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - acesta este necalificat , fiind orice persoana. Infracţiunea poate fi comisa şi de un funcţionar în scopurile aratate în art. 254, în acest caz primul funcţionar comportându-se ca un simplu particular în raport cu cel de-al doilea. Având în vedere ca luarea şi darea de mita sunt infracţiuni corelative, întotdeauna mituitorul va fi subiect activ la darea de mita, iar cel care a luat mita va fi subiect activ la luare de mita. Daca fapta se savârşeşte prin intermediar, acesta va avea calitatea de complice la darea de mita. În cazul în care chiar intermediarul l-a determinat pe mituitor sa comita fapta, el va dobândi calitatea de instigator la darea de mita care o absoarbe pe cea de complice.
- subiectul pasiv - este reprezentat de organul sau instituţia de stat, de o unitate din cele prevazute în art. 145 C.pen. sau orice alta persoana juridica a carei imagine a fost puternic afectata. Subiectul pasiv poate fi şi funcţionarul în cazul în care el respinge promisiunea, oferirea sau darea de bani, fiind atins şi prestigiul acestuia.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se poate realiza printr-o acţiune care poate îmbraca urmatoarele forme: promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase. Darea de mita se poate efectua şi prin intermediar. Pentru întregirea elementului material se cer îndeplinite şi urmatoarele condiţii:


a. promisiunea, oferirea sau darea trebuie sa aiba ca obiect bani sau alte foloase de ordin patrimonial sau nepatrimonial.
b. ce cere ca banii sau foloasele sa nu fie datoraţi în mod legal funcţionarului sau unitaţii în care acesta îşi desfaşoara activitatea; Promisiunea, oferirea sau darea sa aiba loc înainte sau în timpul îndeplinirii ori întârzierii efectuarii unui act ce intra în sferea atribuţiilor sale de serviciu;
c. se mai cere ca actul în vederea caruia se da mita sa fie unul licit sau ilicit.
Nu va exista infracţiune cand funcţionarul caruia i s-a oferit suma de bani nu avea competenţa de a efectua actul în vederea caruia participantul a comis fapta.
- urmarea imediata - consta în crearea unei stari de pericol pentru buna desfaşurare a activitaţii de serviciu într-un organ sau instituţie de stat, într-o unitate din cele prevazute în art. 145 sau în orice alta persona juridica.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa. În lipsa conştiinţei şi dorinţei de a efectua un act de corupere asupra unui funcţionar, acţiunea faptuitorului nu va constitui infracţiune.(acţiunea faptuitorului facuta în stare de beţie). Latura subiectiva mai cuprinde şi un scop şi anume îndeplinirea, neîndeplinirea sau întârzierea îndepliniriiunui act privitor la atribiţiile sale de serviciu. Alteori, pe langa scopul specific darii de mita mai apare şi un alt scop: (o persoana ofera o suma de bani unui funcţionar pentru a-l determina sa întocmeasca un act fals).
Cauze care exclud existenţa infracţiunii:
Fapta prevazuta în alin. 1 nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita. Este vorba despre o constrângere psihica.

4. Forme.Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt asimilate formei consumate (promisiunea, oferirerea);
2. tentativa - nu este posibila, darea de mita fiind o infracţiune cu consumare anticipata;
3. fapt consumat - aceasta infracţiune se consuma în momentul în care faptuitorul promite, ofera sau da funcţionarului public bani sau alte foloase. Ea poate avea şi o forma continuata.
SANCŢIUNI: închisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar daca pedeapsa efectiv aplicata este mai mare de 2 ani, se poate dispune şi pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul darii de mita se confisca.
Cauza de nepedepsire: Mituitorul nu se pedepseşte daca denunţa autoritaţii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infracţiune. Acesta trebuie sa se faca în faţa unei autoritaţi, chiar şi în faţa unei autoritaţi necompetente a efectua urmarirea penala în aceasta materie.

Copyright © Contact | Trimite referat