CORUPŢIA SEXUALA (art. 202 C. pen.)
1. Conţinutul constitutiv:
"Actele cu caracter obscen savârşite asupra unui minor sau în prezenţa unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când aclele prevazute în alin.1 se savârşesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani.
Daca faptele savârşite în alin. 1 şi 2 au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.
Ademenirea unei persoane în vederea savârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale privitoare la viaţa sexuala a persoanei, pentru care minorul trebuie sa fie pregatit în condiţii de decenţa şi moralitate.
2B. Subiecţii infracţiunii :
- subiectul activ - orice persoana fizica. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - este un minor, de sex feminin sau masculin.

3. Conţinutul constitutiv:

3A. Latura obiectiva:
- elementul material - se realizeaza prin acte cu caracter obscen, în sensul ca este vorba despre fapte care aduc atingere pudoarei şi bunului simţ al celor prezenţi. Astfel, s-a decis în practica judiciara ca exista aceasta infracţiune chiar prin simpla apropiere a organelor sexuale ale autorului faţa de un minor.

- urmarea imediata - consta într-o stare de încalcare a valorilor sociale aparate de lege prin incriminarea faptei.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - se pedepseşte cfm. art. 204 C. pen.;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când s-au produs actele cu caracter obscen în prezenţa sau asupra minorului.
MODALITAŢI:Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
a. când actele prevazute în alin. 1 se savârşesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7 ani;
b. daca faptele savârşite în alin. 1 şi 2 au fost savârşite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani;
c. ademenirea unei persoane în vederea savârşirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
SANCŢIUNI: închisoare de la 6 luni la 5 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 1 la 7 ani şi de la 1 la 5 ani - în forma agravata.