ŞANTAJUL (art. 194 C. pen.)1. Conţinutul legal:
"Constrângerea unei persoane, prin violenţa sau ameninţare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau penrtu altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când constrângerea consta în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţatoare pentru persoana ameninţata, pentru soţul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani."
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
- obiectul juridic generic - este identic ca la celelalte infracţiuni contra persoanei;
- obiectul juridic special - este format din totalitatea relaţiilor sociale care ocrotesc libertatea psihica oricarei persoane împtriva faptelor susceptibile sa îngradeasca posibilitatea celui şanajat de a voi şi de a dispune de acţiunile sale.
- obiectul material - de regula nu exista.
2B. Subiecţii infracţiunii:
- subiectul activ - orice persoana. Participaţia este posibila în toate formele sale.
- subiectul pasiv - orice persoana.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
- elementul material - consta într-o acţiune de constrângere, în sensul ca se impune unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva împotriva voinţei sale. Constrângerea se poate realiza prin violenţa sau ameninţare.
Violenţa trebuie sa se exercite în limitele prevazute în art. 180 C. pen. Daca prin folosirea violenţei se produe o vatamare corporala, va exista un concurs de infracţiuni.
Ameninţarea presupune efectuarea de catre faptuitor a unui act care sa inspire victimei temerea ca în viitor va suporta un rau, constând în savârşirea unei fapte pagubitoare. Violenţa şi ameninţarea trebuie sa constituie mijloace de a exercita o constrângere asupra victimei. A da ceva înseamna un act de deposedare prin remiterea unui bun sau prin a suporta un prejudiciu. Şantajul este o infracţiune îndreptata în principal, nu împotriva patrimoniului ci împotriva libertaţii psihice. Infracţiunea de şantaj absoarbe infracţiunea de ameninţare.
Atenţie ! a nu se confunda cu infracţiunea de tâlharie. Când deposedarea de un bun se face prin acte de violenţa concomitente , va fi tâlharie.
- urmarea imediata - consta în îngradirea libertaţii psihice a persoanei, creându-i o stare de temere.
3B. Latura subiectiva:
- forma de vinovaţie - intenţia directa calificata prin scop.

4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii - sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa - nu se pedepseşte;
3. fapt consumat - fapta se consuma atunci când se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare şi anume insuflarea unei temeri persoanei şantajate.
MODALITAŢI: Fapta este susceptibila de modalitaţile normative agravate:
Când constrângerea consta în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţatoare pentru persoana ameninţata, pentru soţul acesteia sau pentru o ruda apropiata, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
SANCŢIUNI:închisoare de la 6 luni la 5 ani - în forma tip şi
- închisoare de la 2 la 7 ani - în forma agravata.