Simbolurile Uniunii Europene referatDrapelul european este albastru, cu 12 stele. A fost adoptat iniţial de către Consiliul Europei, în 1955, si a devenit drapelul oficial al Comunităţii Europene în mai, 1986. Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre; ele formează un cerc si sunt dispuse precum orele pe cadranul unui ceas, simbolizând plenitudinea si perfecţiunea.
Imnul european, adoptat în iunie 1985 de către Consiliul european de la Milano, este "Oda bucuriei", preludiul celei de-a patra părţi a Simfoniei a IX-a de Beethoven.
Moneda unică europeană - Euro - a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999 si a început să fie distribuită, în bancnote si monede, în toate statele membre UE, începând cu 1 ianuarie 2002.
Sigla monedei este litera inspirată din litera grecească epsilon si de prima literă a cuvântului Europa, iar cele două linii paralele simbolizează stabilitatea.
Din mai 2000, Europa are si o deviză - "Unitate în diversitate"
Aderarea României la Uniunea Europeana reprezintă pentru întreaga societate romaneasca un obiectiv strategic de maxima importanta, fiind susţinut in mod constant de toate instituţiile statului, precum si de forţele politice parlamentare, de societatea civila in general.
Realizarea reformei si dezvoltarea României pe principiile economiei de piaţa impun, printre altele, o larga deschidere in economia mondiala.
Apropierea geografica, complementaritatea si potenţialul economic, fac din U.E. principalul partener comercial al tarii noastre.
România are legături tradiţionale cu Uniunea Europeana, fiind printre primele tari din Europa de Est care, încă din anii '70, a avut un cadru juridic bine definit in relaţiile cu C.E.E. ,iar in 1980 a procedat la recunoaşterea "de facto" a acestei grupări economice (la acea data), prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte România -C.E.E..
Acordul de Asociere al României la U.E. (Acordul European), semnat la 1 februarie 1993 si intrat in vigoare la 1 februarie 1995, statuează cadrul juridic si instituţional al raporturilor romano-comunitare, având ca obiectiv fundamental pregătirea integrării României in Uniunea Europeana. Cererea oficiala de aderare a României la U.E. a fost înaintata la 22 iunie 1995 .
Obiectivele majore ale României in vederea integrării in structurile comunitare vizează :
-consolidarea sistemului politic si a instituţiilor democratice;
-crearea unui climat economic si social care sa ofere maximum de satisfacţie si beneficii cetăţenilor ei;
-eficientizarea structurilor si mecanismelor economiei de piaţă;
-întărirea cooperării politice, economice si culturale cu statele membre ale U.E. ;
-consolidarea statutului României pe scena europeana si internaţională.
Pentru România, integrarea in U.E. nu înseamnă doar îndeplinirea unui set de criterii politice si economice sau negocierea unor capitole de acquis comunitar. Pentru noi, integrarea înseamnă şansa dezvoltării moderne si a dobândirii de performante, de bunăstare si de securitate sporita. Negocierile cu U.E. au contribuit la modernizarea legislaţiei, la consolidarea instituţionala, la impulsionarea reformelor in diferite sectoare economice si sociale.