SALVAMONTISM- UL referatActe normative in vigoare sunt:
Hot.Guv 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti

Organizarea activitatii de salvare in munti
Activitatea de salvare in munti cuprinde patrularea preventiva, asigurarea permanentei la punctele si refugiile SALVAMONT, cautarea persoanei disparute, acordarea primului ajutor medical in caz de accidentare si transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitara. Aceasta activitate este desfasurata de salvatori montani.
Consiliile judetene in a caror raza administrativ-teritoriala se afla trasee montane si/sau partii de schi organizeaza servicii publice judetene SALVAMONT care coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor montane si de salvare in munti a persoanelor accidentate si a bolnavilor.

Serviciul public judetean SALVAMONT are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza din punct de vedere administrativ si organizatoric activitatea de salvare montana in judet;
b) propune omologarea sau desfiintarea unor trasee montane;
c) coordoneaza si supravegheaza activitatea de amenajare, intretinere si reabilitare a traseelor montane din judet;
d) asigura preluarea apelurilor de urgenta privind accidentele montane si transmiterea acestora la sefii de formatie SALVAMONT sau la inlocuitorii acestora;
e) asigura permanenta la punctele si refugiile SALVAMONT;
f) organizeaza activitatea de pregatire profesionala a salvatorilor montani in judet;
h) indeplineste orice alte atributii legate de activitatea de salvare montana prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite prin hotarare a consiliului judetean.

In localitatile pe teritoriul carora exista trasee turistice montane si/sau partii de schi consiliile locale pot organiza, in conditiile legii, servicii publice locale SALVAMONT.

Serviciul public local SALVAMONT are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza din punct de vedere administrativ si organizatoric activitatea de salvare montana la nivel local;
b) angajeaza formatiile necesare de salvatori montani;
c) asigura participarea salvatorilor montani la formele de pregatire profesionala organizate de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania;
d) colaboreaza cu serviciul public judetean SALVAMONT;
e) indeplineste orice alte atributii in ceea ce priveste salvarea montana prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite prin hotarare a consiliului judetean si, respectiv, local.


Serviciul public judetean sau local SALVAMONT isi constituie formatiile astfel:
a) prin incheierea de contracte de munca, contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator montan, in baza legislatiei in vigoare;
b) prin incheierea de contracte civile de prestari de servicii cu societati civile profesionale de salvatori montani sau cu organizatii neguvernamentale care au ca scop salvarea montana si care pun la dispozitie intreaga echipa sau echipele necesare activitatii de salvare montana.

Formatia de salvare montana este alcatuita din minimum 6 membri salvatori montani.
Numarul formatiilor SALVAMONT este stabilit prin hotarare a consiliului judetean sau local, dupa caz, cu consultarea Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, in functie de caracteristicile zonei montane, de afluenta turistilor, schiorilor si alpinistilor in zona montana respectiva.

Formatia de salvare montana are urmatoarele atributii principale:
a) deplasarea de urgenta la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical si transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;
b) patrularea preventiva in zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat si in statiunile turistice montane de practicare intensiva a sporturilor de iarna;
c) orice alte sarcini la care s-a obligat prin clauzele contractului in baza caruia a fost angajata.
Fiecare formatie de salvare montana este condusa de un sef de formatie ales de membrii acesteia. Seful formatiei are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a mobiliza formatia pentru interventie in timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activitatii de interventie si de a asigura instruirea permanenta a formatiei.
Seful formatiei de salvare montana isi numeste inlocuitorii care preiau atributiile acestuia in cazul indisponibilitatii titularului.

Formatia de salvare montana este dotata de catre consiliul judetean sau local, dupa caz, cu materiale de interventie, salvare si transport al accidentatului sau al bolnavului, conform baremurilor prevazute in anexa nr. 11.
Baremurile pot fi suplimentate prin decizie a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.
Conducatorul formatiei SALVAMONT raspunde de folosirea si de pastrarea acestor materiale.
Fiecare membru al formatiei SALVAMONT este dotat cu echipament si trusa de prim ajutor, conform baremurilor prevazute la anexa nr. 1 din aceesi lege.
Pentru acordarea asistentei medicale de urgenta la locul accidentului, membrii formatiilor SALVAMONT vor efectua o perioada de instruire la nivelul serviciilor de ambulanta judetene sau al unitatilor de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene.
Insemnele, legitimatiile si culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor SALVAMONT sunt unice pe intregul teritoriu al Romaniei si se stabilesc de catre Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.
Folosirea acestor insemne de catre persoane neautorizate constituie infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare.
La actiunile de patrulare preventiva sau la interventiile cu un grad redus de complexitate pot participa ca voluntary si persoane care nu au calitatea de salvator montan, cu acordul sefului formatiei de salvare montana, care va tine o evidenta a acestora.
Finantarea serviciilor publice judetene sau locale SALVAMONT, inclusiv dotarea si echiparea cabanelor cu aparatura, instrumente si materiale necesare desfasurarii activitatii, se face din bugetele proprii ale judetelor sau din bugetele locale, dupa caz.
Nominalizarea cabanelor care trebuie echipate si dotate se face prin hotarare a consiliului judetean sau local, dupa caz, cu consultarea Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.
Serviciile medicale de urgenta furnizate de formatiile SALVAMONT cu personal medical autorizat se subcontracteaza cu serviciile de ambulanta.
In cazul accidentelor in munti formatiile SALVAMONT apeleaza serviciul de ambulanta care are obligatia de a prelua de la acesta accidentatii care necesita spitalizare.
Membrii formatiilor de salvare montana, care au incheiat contracte de colaborare si de voluntariat si care participa la activitatile de prevenire a accidentelor, de patrulare preventiva, salvare, pregatire si perfectionare, pot fi scosi de la locul de munca pe durata desfasurarii acestora, prin negociere intre consiliile judetene sau locale, dupa caz, si unitatile/institutiile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea. Pentru perioada respectiva membrii echipelor SALVAMONT beneficiaza de salariul mediu pe economie si de mentinerea calitatii de persoana incadrata cu contract individual de munca la unitatile/institutiile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea.
Fiecare membru al formatiei SALVAMONT primeste, pe perioada activitatii de patrulare, precum si de salvare in munti constand in cautarea, acordarea primului ajutor medical si transportul accidentatului, o indemnizatie de periculozitate care se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau local, in raport cu riscurile si cu conditiile naturale specifice, precum si cheltuielile de cazare si transport.
Agentii economici din turism asigura echipelor SALVAMONT prioritate la utilizarea mijloacelor de transport pe cablu si a serviciilor de cazare si alimentatie pe perioada in care acestea sunt in actiuni de patrulare preventiva si de salvare in munti.
Serviciile publice SALVAMONT beneficiaza de o frecventa radio de urgenta nationala, care este pusa la dispozitie in mod gratuit, precum si de o pereche de frecvente de lucru pe repetor pentru probleme de organizare si cooperare in munti, care sunt asigurate, de asemenea, gratuit.
Refugiile si bazele SALVAMONT trebuie sa fie dotate cu statii de radioemisie fixe.
Membrii formatiilor de salvare montana incheie asigurari pentru raspundere civila profesionala, de viata sau pentru accidente.

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania are, in domeniul prevenirii accidentelor montane si organizarii activitatii de salvare in munti, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza din punct de vedere tehnic activitatea de salvare montana din intreaga tara, avand dreptul de a emite norme tehnice obligatorii in activitatea de salvare montana;
b) organizeaza examenul de atestare in profesia de salvator montan;
c) organizeaza formele de pregatire profesionala a salvatorilor montani;
d) organizeaza examenele de atestare periodica a salvatorilor montani;
e) confera si ridica dreptul de libera practica in profesia de salvator montan;
f) aplica sanctiuni disciplinare membrilor sai;
g) organizeaza echipe speciale de salvatori montani;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de statutul sau.

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania este recunoscuta ca asociatie de utilitate publica.
Poate deveni salvator montan orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are varsta de cel putin 18 ani;
b) nu are antecedente penale;
c) are o stare de sanatate corespunzatoare confirmata prin fisa medicala;
d) a parcurs formele de pregatire profesionala si a efectuat un stagiu de aspirantura, stabilite de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania;
e) are o conduita demna si morala;
f) a promovat examenul de atestare in profesie organizat de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.

Salvatorii montani au obligatia de a participa la intervale stabilite de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania la examene de reconfirmare a dreptului de libera practica in profesia de salvator montan.
Neparticiparea sau nepromovarea examenelor prevazute la alin. (1) duce la pierderea dreptului de libera practica in profesia de salvator montan.

Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania stabileste prin norme proprii si alte situatii care determina pierderea dreptului de libera practica in profesia de salvator montan.

Prevenirea accidentelor montane
Amenajarea, omologarea si intretinerea traseelor turistice montane

Traseul turistic montan trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa prezinte interes si sa faca legatura intre doua sau mai multe obiective;
b) sa fie accesibil atat vara, cat si iarna, scop in care se vor evita, atat cat este posibil, versantii sau crestele expuse la viscole ori la curenti puternici de aer. In conditii speciale de altitudine sau de teren accidentat traseul turistic montan va fi recomandat numai vara;
c) sa evite zonele favorabile producerii avalanselor de zapada, alunecarilor de teren sau caderilor masive de pietre;
d) sa nu necesite construirea prea multor amenajari - podete, balustrade, trepte - si sa permita imbunatatirea potecii - largirea ei, acoperirea portiunilor surpate -, fara cheltuieli mari; sa nu traverseze zone intinse de grohotisuri sau de mlastini.

In functie de desfasurarea pe teren a traseelor turistice montane se folosesc urmatoarele sisteme de marcaje:
a) marcaje in grup, care au, initial, un parcurs comun, dupa care semnele se ramifica succesiv pe diferite trasee;
b) marcaje centrifugale, cu semne care se despart chiar de la pornire pe trasee diferite;
c) marcaje in circuit, care au acelasi punct de plecare si de sosire;
d) marcaje cu ax comun, care au un traseu principal, numit si magistrala, in general traseu de creasta, din care se ramifica sau catre care se dirijeaza mai multe trasee secundare;
e) marcaje pentru traseele dus-intors.

Pentru marcarea traseelor turistice montane si pentru asigurarea uniformitatii si respectarii inscriptionarii internationale se utilizeaza semnele prevazute in anexa nr. 3. De asemenea, indicatoarele de trasee turistice montane sunt cele prevazute in anexa nr. 4.

Documentatiile pentru amenajarea traseelor turistice montane noi si pentru modificarea traseelor existente se intocmesc de catre consiliile judetene sau locale, dupa caz, si de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania si cuprind:
a) date de baza - traseul, unitatea montana, judetul sau judetele in a caror raza se afla traseul;
b) date privind executia si intretinerea marcajului si a traseului;
c) harta traseului la una dintre scarile: 1:50.000, 1:25.000 sau 1:20.000.

Omologarea traseelor turistice montane se face de Ministerul Turismului, conform legislatiei in vigoare, in baza documentatiilor prevazute la art. 32 si la initiativa consiliului judetean sau local, dupa caz, in a carui raza se afla traseul si a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.

Conditiile materiale si financiare necesare lucrarilor de amenajare si intretinere a traseelor turistice montane se asigura de consiliile judetene si/sau locale sub a caror autoritate functioneaza serviciul public SALVAMONT.

Pentru intretinerea traseelor turistice montane sunt obligatorii urmatoarele lucrari:
a) periodic se curata, se repara si se imbunatatesc potecile, taluzurile, sectoarele protejate de balustrade, treptele, cablurile si lanturile de sprijin, copertinele si puntile peste ape si se inlatura toate obstacolele care bareaza trecerea;
b) in fiecare primavara se completeaza si se inlocuiesc stalpii, sagetile, indicatoarele, inscriptionarile si semnele de marcaj deteriorate, distruse sau descompletate;
c) stalpii de marcaj din zonele de avalanse se schimba pe teren ferit, iar marcajul se inlocuieste pe aceste portiuni cu semne pe sol, acolo unde este posibil.

Masuri de prevenire a accidentelor montane

Pentru adapostirea persoanelor aflate in dificultate, surprinse de schimbari meteorologice bruste in zone montane izolate, departe de cabane, se construiesc, se amenajeaza sau se reamenajeaza refugii.

Lucrarile de amenajare, precum si de construire a refugiilor, a bazelor SALVAMONT si a punctelor sanitare SALVAMONT se executa de catre consiliile judetene si locale in a caror raza administrativ-teritoriala se afla, sub directa supraveghere a serviciului SALVAMONT.
Fondurile necesare pentru amenajarea si intretinerea traseelor turistice montane, precum si pentru construirea refugiilor, a bazelor SALVAMONT si a punctelor sanitare SALVAMONT se asigura din bugetele proprii ale judetelor si din bugetele locale.

Persoanele fizice sau juridice care administreaza cabane montane au urmatoarele obligatii principale:
a) sa doteze cabanele, cu finantarea potrivit prevederilor art. 16 alin. (1), cu: semnalizatoare luminoase pentru orientarea turistilor in timpul noptii si in conditii meteorologice care prezinta pericol de accidentare; post telephonic fix sau mobil si statie de emisie-receptie radio; mijloace de avertizare sonore la cabanele de creasta, care vor fi folosite in mod intermitent pentru orientarea turistilor in timpul unor conditii meteorologice deosebite, precum si ca semnal de alarma in caz de accidente, semnal stabilit conventional intre cabanieri, echipele SALVAMONT, unitatile din apropiere ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si statiile meteorologice; materiale, instrumente si medicamente prevazute in anexa nr. 1, pentru cabane;
b) sa monteze la cabane panouri cu traseele din zona, diferite pentru sezonul de vara si pentru cel de iarna, cu marcarea distinctiva a portiunilor periculoase si a refugiilor care pot fi folosite;
c) sa intocmeasca registrul de trafic al turistilor la cabana;
d) sa afiseze zilnic buletinul meteorologic;
e) sa informeze turistii asupra celor mai convenabile cai de acces, in functie de conditiile meteorologice ale zilei.

Persoanele fizice sau juridice care organizeaza actiuni turistice in munti au urmatoarele obligatii principale:
a) sa utilizeze ghizi montani calificati, dotati cu mijloace de comunicatie (telefon mobil, statie radio de comunicatie) capabile sa asigure legatura cu punctele de alarmare a formatiilor SALVAMONT;
b) sa informeze turistii asupra conditiilor meteorologice ale zilei;
c) sa recomande turistilor echipamentul necesar pentru parcurgerea traseului turistic montan;
d) sa utilizeze variantele de trasee turistice montane adecvate componentei grupului si conditiilor meteorologice.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neorganizarea de catre consiliile judetene, care au zone montane in raza administrativ-teritoriala, a serviciilor publice SALVAMONT;
b) neefectuarea de catre consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, a lucrarilor de amenajare si intretinere a traseelor turistice montane;
c) neasigurarea formatiilor SALVAMONT si a cabanelor nominalizate cu baremurile minime de materiale, medicamente, instrumente si dispozitive prevazute in prezenta hotarare;

Contraventiile se sanctioneaza cu amenzi de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevazute la lit. a) si b);
cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevazute la lit. c) si d).
Amenzile se aplica si persoanelor juridice.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit al Ministerului Turismului.Ministerul Sanatatii si Familiei asigura, prin directiile judetene de sanatate publica, convocarea si instruirea anuala a cabanierilor nominalizati si a ghizilor montani pentru acordarea primului ajutor medical si folosirea medicamentelor din dotarea cabanelor turistice.

ANEXA 1
BAREMURI
de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT si a cabanelor cu instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare si
cu materiale pentru interventie, salvare si transport al
bolnavilor si turistilor accidentati in zona montana

1. Baremul de dotare a fiecarui membru al formatiei SALVAMONT cu echipament individual si materiale necesare pentru interventie, salvare si transport al bolnavilor si turistilor accidentati in zona montana:

- bocanci tip alpin: a) de iarna; b) de vara;
- costum alpin (pantalon de vara, bluza de vara, pelerina de ploaie, pantalon de iarna, bluza vatuita, sosete de lana, suprapantalon, vesta vatuita, parazapezi, hanorac impermeabil);
- bocanci de schi;
- costum de schi;
- caciulita de schi;
- manusi de protectie;
- schiuri complete (schiuri, bete de schi, legaturi alpine, legaturi de tura, piei de foca);
- ochelari de protectie;
- casca de protectie;
- vesta de siguranta;
- coltari;
- piolet;
- rucsac;
- aparatura de emisie-receptie radio;
- telefon mobil;
- binoclu;
- trusa medicala individuala;
- lanterna cu baterii;
- briceag.

2. Baremul de dotare cu instrumentar sanitar de prim ajutor, cu materiale sanitare si cu medicamente a trusei individuale de prim ajutor medical a fiecarui membru al formatiei SALVAMONT:
A. Instrumentar medical de prim ajutor:

- pipeta 2 buc.
- foarfece drept 1 buc.
- pensa Kocher 1 buc.
- pensa Pean dreapta 1 buc.
- pipa Guedel 1 buc.
- atela cervicala
- atele Krammer de diferite marimi, atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizari de fracturi, seturi 4 buc.
- "batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutatoare pentru respiratia gura la gura 1 buc.
- cutie din metal - 20/12 cm 1 buc.
- coliere 2 buc.

B. Materiale sanitare:

- apa oxigenata 200 gr
- alcool sanitar 200 gr
- alcool iodat 5% 200 gr
- comprese sterile, cutii 2 buc.
- fesi 5/8 4 buc.
- fesi 10/10 4 buc.
- vata medicinala 200 gr
- garou 1 m
- role de leucoplast 1 buc.
- pansament cu rivanol 2 pachete
- pansament individual 2 buc.
- tifon 1 m
- manusi
- manusi chirurgicale
- folie izolanta, tip Sirius, pentru protejarea accidentatului 1 buc.
- solutii perfuzabile
C. Medicamente:

- algocalmin tablete 20 buc.
- aspirina tablete 20 buc.
- bioxiteracor spray 1 flacon
- colir oftalmologic antiseptic 1 flacon
- nor spray 1 flacon
- paracetamol tablete 20 buc.
- unguent cu antibiotice 1 tub
- scobutil 20 tablete
- codeinfosfat 10 tablete
- decongestionant nazal 1 flacon
- loperamid 10 tablete
- metoclopramid 10 tablete
- carbune medicinal 10 tablete
- proculin picaturi 1 flacon
- saprosan pulvis 1 flacon
- musetel (plicuri) 1 punga
- nitroglicerina 1 flacon
- trombina uscata 1 flacon

3. Baremul minim de dotare a echipei SALVAMONT cu echipament si materiale pentru interventie, salvare si transport al bolnavilor si turistilor accidentati in zona montana:

- akija (targa pentru transport iarna) 2 buc.
- targa cu roti 2 buc.
- targi speciale 2 buc.
- dispozitive de transport in abrupt 2 buc.
- troliu 1 buc.
- sonde avalanse 10 buc.
- corzi alpine diferite 4 buc. x 80 m
- carabiniere 40 buc.
- cordeline diferite 4 buc. x 50 m
- aparatura de iluminat 2 buc.
- aparatura pentru avertizare 1 buc.
- aparatura de cautare in avalansa 1 buc.
- saci de dormit 6 buc.
- saltele izopren 6 buc.
- corturi 2 buc.
- surse de incalzire (primusuri) 2 buc.
- caini de cautare 1
- mijloace de transport auto specifice (scutere de zapada, ambulanta, masina de teren), optional 1 buc.
- ciocane alpinism 2 buc.
- pitoane diferite 40 buc.

In functie de complexitatea zonei de activitate, la aceasta dotare generala se adauga si alte materiale specifice, conform normelor emise de Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.
4. Baremul de dotare a cabanelor cu instrumentar medical de prim ajutor, cu materiale sanitare si cu medicamentele care se acorda gratuit accidentatilor sau bolnavilor:
A. Instrumentar medical de prim ajutor:

- pipeta 1 buc.
- foarfece drept 1 buc.
- pensa Kocher 1 buc.
- pensa Pean dreapta 1 buc.
- pipa Guedel 1 buc.
- atele Krammer de diferite marimi, atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizari fracturi, seturi 4 buc.
- "batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutatoare pentru respiratia gura la gura 1 buc.
- cutie din metal - 20/12 cm 1 buc.
- coliere 2 buc.
B. Materiale sanitare:

- apa oxigenata 200 gr
- alcool sanitar 200 gr
- alcool iodat 5% 200 gr
- comprese sterile, cutii 2 buc.
- fesi 5/8 4 buc.
- fesi 10/10 4 buc.
- vata medicinala 200 gr
- garou 1 m
- role de leucoplast 1 buc.
- pansament cu rivanol 2 pachete
- pansament individual 2 buc.
- tifon 1 m

C. Medicamente:

- algocalmin fiole 5 buc.
- algocalmin tablete 20 buc.
- aspirina tablete 20 buc.
- bioxiteracor spray 1 flacon
- colir oftalmologic antiseptic 2 flacoane
- nor spray 1 flacon
- tetraciclina unguent 1 tub
- unguent cu antibiotice 1 tub
- saprosan pulvis 1 flacon
- musetel (plicuri) 1 punga
- nitroglicerina 1 flacon
- dicarbocalm 1 cutie
- antinevralgice 20 tablete
- talazol 1 flacon
- clorocalcin 1 flacon
- bixtonim 2 flacoane
- piramidon 30 tablete
- emetiral tablete 1 flacon
- revulsin 1 tub
- ramnolax 2 flacoane
- carbune medicinal 1 cutie
- paracetamol 20 tablete
- codeina fosfatica 1 flacon
- scobutil 1 flacon
- ulcerotrat 20 tablete
- loperamid 20 tablete
- furazolidon 2 flacoane
- romergan 10 tablete
- diazepam 10 tablete
- laxative comprimate 10 tablete
- hiposerpil 10
- comprimate
- miofilin 10 tablete
- milfidipin 10 tablete
- propanolol 10 tablete
- ampicilina 40 capsule
- biseptol 20 tablete
- metoclopramid 4 fiole
- papaverina 4 fiole
- scobutil compus 4 fiole
- fortral 2 fiole
- atropina 2 fiole
- dogoxin 2 fiole
- furosemid 2 fiole
- adrenalina 3 fiole
- efedrina 5% 3 fiole
- cofeina 4 fiole
- miofilin 4 fiole
- calciu bromat 2 fiole
- xilina 2% 6 fiole
- hemisuc de H 10 fiole
- diazepam 2 fiole
- hidrocortizon acetat 4 fiole
- glucoza 33% 4 fiole
- adrenostazin 4 fiole
- venostat 4 fiole
- ser antiviperin 2 fiole
- anatoxina tetanica 4 fiole
- talc 10 plicuri.

5.. Baremul de dotare a cabanei cu materiale pentru interventie, salvare si transport al bolnavilor si turistilor accidentati in zona montana:

- corzi alpine 80 m 2 buc.
- sonde avalansa 10 buc.
- akija (targa pentru transport iarna) 1 buc.
- targa alpina pentru vara 2 buc.
- carabiniere 10 buc.
- ciocan alpin 1 buc.
- lanterne 4 buc.
- pitoane diferite 20 buc.
- cordeline - 50 m 2 buc.
- rucsac 1 buc.ANEXA 2
CRITERIILE
de clasificare a traseelor turistice montane

Criteriile de clasificare a traseelor turistice montane sunt: timpul de mers, sezonalitatea, gradul de dificultate si nivelul de echipare a turistilor.
a) Timpul de mers se inscrie in fisa tehnica si pe indicatoare, exprimat in ore, fractiuni de ora si, mai rar, in minute si se va calcula astfel:
- pe teren plat si pe pante mici, 4 km/h;
- in urcus, pe poteca amenajata, 350 m diferenta de nivel/h;
- in urcus, pe poteca neamenajata, 250 m diferenta de nivel/h;
- in coborare, pe poteca amenajata, 450 m diferenta de nivel/h;
- in coborare, pe poteca neamenajata, 400 m diferenta de nivel/h.
La o ora de mers se adauga 10 minute necesare odihnei. Distanta in kilometri se utilizeaza in calcul numai pe traseele cu peste 80% de mers pe plat si cu maximum 20% de mers pe panta cu inclinare de maximum 10 grade.
Pentru calcularea distantelor si timpilor de mers se efectueaza masuratori pe teren si pe harta.
b) Sezonalitatea este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart in: trasee de primavara si de toamna, trasee de vara si trasee de iarna.
c) Gradul de dificultate este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart in:
- trasee cu grad mic de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 3 - 6 ore; diferenta de nivel - 300 - 700 m; efort fizic moderat, care nu necesita pregatire fizica speciala;
- trasee cu grad mediu de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 4 - 8 ore; diferenta de nivel - 500 - 1.000 m; efort fizic sustinut numai pe unele etape ale traseului, care necesita o conditie fizica si orientare bune;
- trasee cu grad mare de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 5 - 9 ore; diferenta de nivel -800 - 1.500 m; efort fizic continuu si intens, care necesita o foarte buna conditie fizica si antrenament inainte de abordarea traseului.
d) Nivelul de echipare solicitat drumetilor este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart in:
- trasee care nu necesita echipament special pentru parcurgerea lui; acest tip de traseu se desfasoara pe poteci amenajate, drumuri forestiere si nu prezinta portiuni accidentate;
- trasee care necesita echipament de drumetie de complexitate medie; acest tip de traseu se desfasoara pe poteci cu portiuni accidentate, grohotisuri, pante alunecoase cu grad de inclinare mediu;
- trasee care necesita echipament de drumetie special si complex; acest tip de trasee se desfasoara pe poteci accidentate, putin conturate si/sau pe portiuni fara poteca, cu pante abrupte care necesita uneori ajutorul mainilor pentru ascensiune.

ANEXA 3
SEMNELE
utilizate pentru marcarea traseelor turistice montane si conditiile
de detaliu tehnic pe care acestea trebuie sa le indeplineasca
pentru asigurarea uniformitatii si respectarii inscriptionarii internationale

Pentru marcarea traseelor turistice montane se utilizeaza urmatoarele semne:
a) banda verticala - pe fond alb - pentru marcarea traseelor principale, numite si magistrale, care sunt, de regula, trasee de creasta;
b) crucea cu brate egale - pe fond alb - pentru marcarea traseelor de legatura;
c) triunghiul echilateral - pe fond alb - si punctul intr-un cerc - pe fond alb - pentru marcarea traseelor secundare;
d) punctul cu cercuri duble de culoare alba si rosie pentru traseele dus-intors.
Culorile pentru semnele de marcaj sunt: rosu, galben si albastru, obligatoriu pe fond alb.
Pentru asigurarea uniformitatii si respectarii inscriptionarii internationale semnele de marcaj vor indeplini urmatoarele conditii de detaliu tehnic:
a) se vor incadra intr-un patrulater imaginar cu laturile de 16 - 20 cm;
b) benzile de culoare vor avea o latime de 6 cm, iar cele de culoare alba, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
c) triunghiul cu miezul de culoare va avea laturile de 10 cm, iar banda de culoare alba, de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
d) punctul de culoare va avea diametrul de 10 cm, iar banda de culoare alba, o latime de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
e) crucea de culoare va avea cele doua benzi perpendiculare de 3 cm, iar banda de culoare alba, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
f) semnele de marcaj se vor aplica in ambele sensuri de circulatie, la distante astfel apreciate incat sa fie usor vizibile de la un semn la altul, perpendiculare pe directii de mers si la inaltimea de 1,5 - 2 m fata de sol;
g) in golurile alpine si in poienile foarte mari semnele de marcaj se vor face pe stalpi confectionati din tevi metalice; stalpii vor fi vopsiti mai intai cu grund de protectie, apoi cu vopsea de culoare alba si neagra, in dungi alternative de 30 cm latime, vor fi prevazuti la partea inferioara cu gheare pentru fixarea in fundatii de ciment si apoi, in pamant si la partea superioara, cu o paleta pentru semnele de marcaj;
h) pentru protectia arborilor semnele de marcaj se vor aplica direct pe copaci, prin vopsire, fiind interzisa fixarea in cuie a altor indicatoare;
i) in zonele stancoase, greu accesibile, semnele de marcaj se vor aplica pe palete metalice scurte sau pe lespezi plate din piatra, implantate in gramezi de pietre, cimentate, cu o inaltime de 0,4 - 0,6 m; in zonele in care traseul turistic montan este bine trasat si nu are ramificatii nu se va face exces de semne, dar se vor marca in mod deosebit intrarile in padure (din drumuri, poieni, goluri alpine, vai) prin unul sau mai multe semen usor vizibile;
j) pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate semnele, in grup, unul sub altul, si nu alternativ, la distante mari unul de altul; in zonele stancoase semnele de marcaj se vor grupa orizontal;
k) in punctele de inflexiune a directiei de mers a potecii se vor aplica sageti bicolore (culoarea alba + culoarea marcajului), care vor indica unghiul directional; sageata va avea o lungime de 40 - 50 cm, o latime totala de 8 - 10 cm si unghiul directional de 15 grade, 30 grade, 45 grade, 60 grade, 75 grade, 90 grade, 105 grade si de 120 grade;
l) in zone deosebit de circulate si expuse fenomenului de ceata marcajul care va indica apropierea refugiului alpin sau a cabanei va fi dublat de un sistem de atentionare acustic sau vizual, actionat electric sau mecanic; in cazul cabanelor functionarea acestui sistem va fi in responsabilitatea cabanierului;
m) la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante si rezistente la ger, caldura, soare, umezeala si agentii poluanti corosivi;
n) se va evita marcarea drumurilor publice si a drumurilor forestiere altfel decat prin tablite indicatoare, la capetele acestora; in cazul in care un traseu turistic montan se interfereaza cu un drum public, traseul va fi marcat astfel incat sa fie bine relevate intrarile si iesirile din drumul public.
ANEXA 4

INDICATOARELE
de trasee turistice montane si standardizarea acestora

Indicatoarele de trasee turistice montane sunt:
a) indicatoarele de directie sunt: indicatoare de directie simple, care au o lungime de 68 cm si o latime de 28 cm, si indicatoare de directie duble, care au o lungime de 78 cm si o latime de 28 cm;
b) indicatoarele de traseu sunt cu dimensiuni variabile (32 cm/45 cm, 40 cm/56 cm, 50 cm/70 cm si 63 cm/87 cm), in functie de volumul de informatii pe care il contin, si sunt amplasate pe verticala sau pe orizontala, pe un picior sau pe doua picioare;
c) indicatoarele de documentare sunt cele care vor contine informatii despre traseele turistice montane marcate si principalele puncte de interes turistic din zona pe care o prezinta.
Pe indicatoarele de la intrarile si iesirile de pe traseu vor fi trecute si dificultatile drumetiei astfel:
- pericol de avalansa;
- cornisa pe traseu;
- dificultati alpine (pasaje, saritori);
- conditii meteo care pot influenta substantial parcursul;
- orientare dificila;
- panta mare si alunecoasa;
d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, rauri, monumente ale naturii, varfuri de munte, sei importante, pentru alte obiective culturale si de interes turistic. Tablele toponimice vor fi realizate din placi fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticla, rezistente la intemperii, de dimensiunile 32 cm/45 cm, in culori diferite pentru fiecare element prezentat, astfel:
- tablele toponimice inscriptionate cu litere de culoare alba pe fond de culoare albastra sunt pentru lacuri si rauri;
- tablele toponimice inscriptionate cu litere de culoare neagra pe fond de culoare galbena sunt pentru monumente ale naturii; tablele toponimice inscriptionate cu litere de culoare neagra pe fond de culoare alba sunt pentru alte obiective de interes turistic.
Pentru standardizarea indicatoarelor de trasee turistice montane realizarea si implantarea lor se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
- stalpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2,20 m - 2,40 m inaltime si de 0,10 m - 0,12 m grosime; stalpii se vor ingropa in fundatii solide, la o adancime de 0,50 m - 0,70 m;
- paletele cu semnul de marcaj se vor orienta perpendicular pe directia de mers, iar sagetile, pe directia axului traseului; sagetile indicatoare de directie vor mentiona obligatoriu obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers pana la acesta si semnul de marcaj;
- tablele indicatoare, care se vor instala in punctele de convergenta (raspantie) a mai multe trasee turistice montane, vor cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii inscriptionate unele sub altele: semnele de marcaj, directiile de mers si timpul, unele indicatii speciale (Drum periculos; Atentie, cad pietre.)
Locurile de incepere a traseelor turistice montane, precum si intersectiile traseelor marcate vor avea amplasate obligatoriu, in ambele sensuri, indicatoare confectionate din placi fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibra de sticla.

Copyright © Contact | Trimite referat