PROIECT DIDACTIC referat


CLASA IIIB-Scoala Generala nr.27
PROPUNATOR:Florentina Ionita
ARIA CURRICULARA:Limba si comunicare
DISCIPLINA:Limba si literatura romana
UNITATEA DE INVATARE:Acord sau nu?Aventuri,calatorii
TEMA:"Boierul si Pacala".Poveste populara romaneasca
TIPUL LECTIELPredare de noi cunostinte
DURATA:45min.
OBIECTIVE DE REFERINTA:
-.sa manifeste interes pentru lectura unor texte variate literare sau nonliterare
-.sa povesteasca fragmente din textul citit
-.sa manifeste independenta in comunicarea orala
-sa desprinda informatii de detaliu dintr-un text citit
-sa utilizeze corect partile de vorbire studiate in enunturi proprii
-.sa sesizeze semnificatia cuvantului in functie de contextul dat
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-sa citeasca corect,curent,expresiv un text de mica intindere
-sa recunoasca personajele din textul citit
-sa caracterizeze personajele
-sa-si exprime liber propriile pareri si sentimente
-sa desprinda cunte care in vorbirea corecta nu se folosesc asa cum le rostesc
personajele-gasind forma corecta, actuala
-sa sileasca ideile principale ale textului dat
-sa realizeze corect sarcinile de lucru
STRATEGIIDIDACTICE
1 .METODE SI PROCEDEE:brainstormingul,reteaua personajelor,
conversatia,exercitiul,munca independenta,lucrul in perechi,explicatia
2.MIJLOACE DIDACTICE
caiete,creioane,fiseindiduale,rebus,recompense
BIBLIOGRAFIE
l.V.Padureanu,M.Norel-Manual-Limba si literatura romana-Editura Aramis,Bucuresti,
2002
2.Curriculum pentru clasa a-III-a
3.F.Sindrileanu,S.Pestrea Suciu-Literatura romana-Dictionar de texte literare,Editura
Paralela 45,Pite含i, 1999
4Explorarea textului literar pentru stimularea gandirii critice,Editura Romprint,2004
S.C.Craciun-Metodica predarii limbii romane-Editura Emia,Deva,2002
6.C.Iordachescu-Sa dezvaluim tainele textelor literare-Editura Carminis,Pitesti 001

Etapele Ob Actitatea Actitatea Resurse Modalit Indice de
lectiei .op propunatoarei elelor de Perfor-
evaluare manta
Moment Asigurarea climatului
organiza- de ordine sj disciplina
toric
Captarea -La ce va ganditi cand -raspund la Brain- Orala -se
atentiei auziti cuvantul intrebari storming exprima
"pacaleala". -cauta in corect
-Voi cunoa含eti vreo sectiune sau
poveste in care este culegere
vorba despre pacaleli?
Anuntare Anuntarea
tema 告 ternei:"Boierul 告 Pacala Scrisa -scriu
obiective Voi scrie pe la titlul corect in
lectiei 告 voi anunta -scriu titlul caiete
ob. operationale(Pe lectiei in
parcursul lectiei va caiete
trebui sa fiti atenti
pentru a putea sa )
Transmi- Le voi spune ca este o -formuleaza Conver- Orala -se
terea snoava 告 le voi pune raspunsurile satia exprima
noilor intrebari pentru a-i ajuta corect
cuno含in- sa faca incadrarea in
te text 告 sa explice de ce
este snoava.
Snoava=scurta
povestire hazlie in care
sunt criticate defectele


omenes.ti.-prostia ,clenia
,lacomia.rautatea
-De unde izvoraste -fapte
hazul? -replici
-Citirea integrata-in lant -citesc Exerci- Orala -citesc
povestea tiul corect,cur
siv
Asigura- -Ce v-a amuzat in acest -raspund la Orala
rea text? intrebari
feedback- -Ce critica aceasta
ului snoava?
-citirea explicativa- -noteaza Exerci- -se
cuntele noi: cuntele tiul Scrisa exprima
trasura,zitiu noi in corect
vocabular -se
-incadrarea cuntelor -formeaza Orala exprima
necunoscute in contexte propozitii corect
noi -
Propunatoarea cere -cauta -munca Scrisa realizeaza
Elelor a caute 告 sa cuntele 告 indidu corect
noteze in caiet cuntele scriu forma ala sarcina de
care in vorbirea corecta corecta, actu lucru
nu se folosesc a吧 cum ala.
le rostesc personajele.
Solicit cativa ele sa -citesc din -exerci- Orala -citire
citeasca cuntele gasite caiete tiul corecta
si forma lor actuala
Evaluarea -Despre ce este vorba in realizeaza
perfor- aceasta poveste? Conver- Orala corect
mantei -Ce vede Paeala pe satia sarcina de
drum? -raspund la lucru
-Cine venea cu trasura? intrebari
-Pe cine cauta boierul?
-Ce 1-a sfatuit Paeala pe
boier?
-Cine il lamureste pe
boier?
-Care sunt semnele care
puteau sa-i atraga Orala
atentia boierului ca este
o pacaleala?
Intensifi- -Care sunt personajele? -principal Convers
carea -secundar atia Orala
retentiei Elei vor primi cate o caracterizea Reteaua realizeaza
si a fi吧 pe care apare unul za personaj Scrisa corect
transferu- din personaje ,告 vor personajele, ului sarcina de
lui trebui sa completeze scriind Munca lucru
insusjrile personajelor. actiuni sau in
Le prezint fi吧 s.i le atitudini perechi
exemplific. care n in
sprijinul
judecatii
Elei completeaza Exerci- -citesc
re!eaua,apoi cand sunt tiul Orala corect
solicitati o prezinta

clasei.
In acest timp
propunatoarea Scrisa -scriu
sintetizeaza la la corect in
insu告rile personajelor. caiete
Joe de rol"Boierul 告 -
Incheie- Pacala". interpretea-
rea -Ce-ati fi facut in locul za scena,a吧 Orala
actitatii boierului?Demonstrati. cum 告-o
Concluzie: imagineaza
Aceasta snoava,avandu-
1 pe Pacala drept Scrisa
personaj principal -scriu in
critica prostia 告 caiete
mgamfarea
boiereasca.Pacala
dene simbolul
istetimii omului din
popor.
Propunatoarea anunta
tema pentru -noteaza Scrisa
acasaj.134 tema in
caiete
Propunatoarea face
aprecieri asupra -asculta cu
actitatii elelor atentie
oferinduJe recompense.

Copyright Contact | Trimite referat