PREVENIREA SI STINGEREA INCENDILORLa exploatoarea constructiilor, instalatiilor si utilajelor din atelierele si locurile de munca destinate executiei si montajului censtructiilor metalice in afara normelor privind organizarea si desfasurarea masurilor de prevenirea si stingerea incendiilor cu caracter general, aplicate de unitatile industriei constructoare de masini, sunt intocmite si instructiuni specifice , proprii activitatii respective, acestea reprezinta unele masuri suplimentare ce rezulta din caracterul specific al locului de munca.
Principalele oblogatii privind prevenirea si stingerea incendiilor sunt:
3 cunoasterea si aplicarea prevederilor normelor de prevenire si stingerea incendilor la locul de munca
4 indeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor ce sunt satbilite privind prevenirea si stingerea incendilor
5 sa nu blocheze caile de acces ( drumuri, culoare, scari, etc.) cu materiale in caz de incendiu:
6 sa cunoasca sistemul de alarmare, locul unde se afla mijlocele de stingere a incendiilor si cum trebuie sa se actioneze in caz de incendiu
7 sa anunte neintarziat conducatorul sectorului de activitate sau direct pompierilor orice inceput de incendiu, sau existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii
8 sa participe la stingerea incendiilor, la evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale;
9 sa mentina mijlocele de prevenire si stingerea incendiilor de pe locul de munca in buna stare de functionare
In fiecare sector, sectie, atelier etc. se organizeaza din cadrele fiacarui schimb de lucru una sau mai multe echipe pentru stingerea incendiilor, in functie de marimea compartimentelor, de numarul personalului existent de utilajele si materialul de prima interventie pentru stingerea incendiilor, de pericolul de izbucnire si dezvoltare a incendiilor etc.
Echipa de stingere a incendiilor se compune din : seful echipei (seful loculi de munca sau de schimb ) si membrii acesteia avand sarcini pentru alarmarea echipei, anuntarea incendiului, manuirea utilajelor si materialelor de prima interventie si pentru salvari si evacuari de oameni si materiale. Fiecarui membru al echipei i se repartizeaza, nominal, sarcini precise privind actiunea si activitatea ce trebuie dusa pana la sosirea formatiei de pompieri ( civile sau militare ).
In ceea ce priveste organizarea pentru evacuarea persoanelor si bunurilor materiale in caz de incendiu, este mentionat ca in toate cladirile trebuie sa fie afisat vizibil planul de evacuare in caz de incendiu care cuprinde schema cladiri, a instalatilor din dotare, caile de acces si de evacuare, locurile stabile pentru adapostirea persoanelor si depozitarea materialelor evacuate, ordinea privind evacuarea si altele. Planul de evacuare se aduce periodic la cunostinta personalului, de asemanea, tot periodic, se executa exercitii si aplicati pentru realizarea corecta si la timp a planului de evacuare.
Incalcarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Executarea operatiilor de sudare si taiere cu flacara a metalelor se face de regula, in spatii special amenanjate; cand acestea se realizeaza in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie se are in vedere, in afara regulilor genarale de prevenirea incendiilor, si reguli specifice locului respective.
In cazul cand lucrarile de sudare au loc la instalatii, rezervoare, recipiente, conducte etc. in care au fost depozitate sau au circulat substante imflamabile, trebuie mai intai efectuata curatirea acestora in interior prin spalare si apoi prin purjare cu abur. Nu sunt admise lucrari de sudare la conducte si aparate in care se gasesc gaze, vapori, lichide sau aer sub presiune precum si la cele sub tensiune electrica.
In ceea ce priveste restrictiile impuse in statiile de acetilena si in incaperile unde se amplaseaza generatoare mobile, se pot enumera urmatoarele:
10 interzicerea folosiri focului si a fumatului
11 interzicerea purtarii de incaltaminte cu talpa ce ar putea provoca scantei prin frecare ( talpa de cauciuc sau plastic pe pardoseala din cauciuc sau material plastic ) sau prin lovituri ( talpa cu blacheuri metalice );
12 interzicerea amplasarii generatoarelor in sectii cu substante chimice care pot genera explozii, mai ales in contact cu acetilena