NORME DE PM ŞI PSI referatProtecţia muncii face parte integrantă din procesul de muncă şi are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţia muncii o au cei ce organizează, controlează şi conduc procesul de muncă.
1.Norme de protecţia muncii în timpul vinificaţiei primare
Pentru deservirea maşinilor, utilajelor, şi aparatelor, se vor folosi numai muncitori calificaţi şi instruiţi în vederea executării acestor munci, după ce li s-au întocmit fişele de instructaj.
Zdrobitoarele, presele şi alte utilaje, vor fi montate în ordinea procesului tehnologic şi vor avea distanţele de lucru între ele de cel puţin 1 m, pentru a putea permite trecerea fără pericol de accidentare a muncitorilor.
Muncitorii vor trece pe lângă maşini şi aparate cu halatele şi îmbrăcămintea descheiate, spre a evita accidentele ce se pot provoca prin prindere sau agăţare.
Strugurii destinaţi alimentării maşinilor trebuie să fie controlaţi pentru a nu conţine în masa lor pietre, bucăţi de fier sau alte corpuri tari, care prin introducerea în maşini ar putea provoca deteriorarea acestora şi accidentarea muncitorilor.
Sălile de fermentare vor fi construite la suprafaţa solului şi prevăzute cu instalaţie de ventilaţie pentru eliminarea gazelor nocive ce se degajă în încăpere.
Ĩn timpul fermentaţiei se vor astupa toate deschiderile care au eventual legătură cu alte încăperi, pentru evitarea infiltraţiilor de dioxid de carbon.
Vasele sau cisternele vor fi prevăzute în partea de jos cu clape pentru golire şi vizitare, iar în partea de sus cu gura de încărcare, pentru a se putea face îndepărtarea bioxidului de carbon.
Vasele cu must în fermentaţie nu vor fi astupate cu dopuri pentru a se evita formarea presiunii interioare şi eventuala plesnire a cercurilor. Se vor întrebuinţa în acest scop pâlnii de fermentare în permanenţă umplute cu apă, care se vor schimba zilnic.
După golirea cisternelor şi budanelor este obligatoriu să se deschidă gura de alimentare şi clapa de jos pentru eliminarea vaporilor de alcool formaţi în interiorul lor.
După aerisire se vor spăla intens pereţii budanelor şi cisternelor cu ajutorul unui furtun cu apă rece şi numai după aceasta, în prezenţa unui şef de echipă, se permite intrarea muncitorilor în interiorul lor.
Verificarea pereţilor interiori ai budanelor şi cisternelor se va face folosind lămpi electrice la tensiunea de 12V.
Se interzice folosirea flăcărilor deschise la turnarea vinurilor în budane şi cisterne pentru urmărirea umplerii. In acest scop se folosesc numai lămpi portative la tensiunea de 12V.
La folosirea acidului sulfuric pentru tratarea vaselor, se interzice cu desăvârşire ca la prepararea soluţiei să se toarne apă în acid. Se va turna acidul sulfuric în apă, în cantităţi mici, agitând permanent pentru a se evita arsurile prin stropirea cu acid.
Când se lucrează la sulfitarea mai multor vase, este necesar sa se lucreze cu întreruperi pentru aerisire, în scopul evitării intoxicării muncitorilor.
Instalarea butoaielor şi budanelor direct pe duşumele este interzisă. Butoaiele aşezate culcat vor fi prevăzute cu pene pentru evitarea rostogolirii.
2. Norme de protecţia muncii la îmbutelierea vinurilor
Se interzice aşezarea sticlelor goale în stive mai înalte de 1,70 m.
La căzile de spălare sau la băile de înmuiere, unde se foloseşte apă caldă şi rece, umplerea se face prin două robinete separate, sau un robinet cu două căi. Pentru a evita producerea aburilor la umplerea căzilor cu apă, este necesar să se introducă mai întâi apa rece şi numai după aceea, când nivelul apei reci ajunge la un sfert din înălţimea căzii sau bazinului, se introduce apă caldă, astfel ca temperatura amestecului să fie de circa 40C.
Sălile de spălare în care se adună aburul vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilaţie, pentru eliminarea vaporilor şi schimbarea aerului.
Ĩnainte de a se trece sticlele la spălare, acestea se vor sorta, eliminându-se cele sparte sau ciocnite, pentru a se evita accidentele în timpul spălării.
Lângă vasele şi maşinile din sălile de turnare şi etichetare, se vor aşeza grătare din lemn pe care vor sta muncitorii.
3. Norme de protecţia muncii în laboratoare
Laboratoarele trebuie să fie instalate într-un spaţiu liniştit, ferrite de trepidaţii şi de zgomotul produs de diferite instalaţii şi maşini în funcţiune.
Mesele de laborator vor fi prevăzute cu anexele necesare, dispuse în aşa fel încât să uşureze cât mai mult munca.
Mesele vor fi confecţionate din materiale antiacide şi vor fi prevăzute cu etajere pentru păstrarea reactivilor preparaţi în scopul efectuării analizelor curente. Atât mesele cât şi etajerele vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.
Este interzisă punerea pe masa de laborator a ţigărilor, alimentelor sau a altor substanţe care nu se folosesc în lucrările de laborator.
Vasele care prezintă zgârieturi, crăpături, bule de aer incluse în masa sticlei sau alte defecţiuni, nu vor fi folosite, deoarece în timpul executării lucrărilor acestea s-ar putea sparge şi provoca arsuri, intoxicări cu substanţe.
Tuburile de sticlă care urmează a fi introduse în găurile dopurilor sau în tuburi de cauciuc trebuie tăiate drept, iar marginile ascuţite ale acestora se rotunjesc la flacără.
La aprinderea becurilor de gaz, deschiderea robinetului trebuie să se facă cu atenţie, flacăra fiind adusă la gura becului. Dacâ becul se aprinde în interior, robinetul de la conducta de gaz trebuie închis imediat, pentru a evita accidentele.
4. Norme de protecţie împotriva incendiilor
Toate unităţile vor aplica şi respecta normele pentru prevenirea incendiilor întocmite conform prevederilor de stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
Conducătorii unităţilor vor întocmi planuri de măsuri tehnico-organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor. Măsurile prevăzute în aceste planuri vor fi aduse la cunoştinţă celor însărcinaţi să le îndeplinească după ce conducătorii proceselor de muncă le-au efectuat instructajul necesar.
Conducerea unităţii are obligaţia să asigure dotarea secţiei cu utilaje, echipamente de protecţie, necesare stingerii incendiilor; să constituie formaţia de pază contra incendiilor la locurile de muncă; să asigure măsurile necesare pentru evacuarea personalului în condiţii lipsite de pericol de accidentare, în cazul izbucnirii unui incendiu.
Pentru prevenirea accidentelor de muncă în timpul îndeplinirii sarcinilor ce revin angajaţilor în legătură cu paza contra incendiilor, accidente ce pot avea loc datorită: acţiunii flăcărilor, intoxicărilor cu fum sau gaze, dărâmărilor, alunecărilor de pe scări, acoperişuri, electrocutări